Verificarea situatiei fiscale personale. Inspectia. Declaratia de patrimoniu si de venituri

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Aspectele legate de verificarea situatiei fiscale personale sunt reglementate de Codul de procedura fiscala. Situatia fiscala personala reprezinta la totalitatea drepturilor şi a obligaţiilor de natură patrimonială, a fluxurilor de trezorerie şi a altor elemente de natură să determine starea de fapt fiscală reală a persoanei fizice pe perioada verificată. Fiscul are…

Mai mult

Impozitarea veniturilor din transferul de titluri de valoare si instrumente derivate obtinute de persoanele fizice- 2023

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In acest articol tratam situatia veniturilor obtinute din Romania din tranzactii cu titluri si derivate. In MOF 502 din mai 2022 s-a publicat Legea nr. 142 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal care aduce cateva modificari legislative importante. Prin prisma acestui act normativ, atunci cand persoanele fizice obtin…

Mai mult

Cum corectezi erorile din situatiile financiare:anuale, semestriale, intermediare?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Ordinul care reglementeaza procedura de corectare a erorilor din situatiile financiare este O 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial. Depunerea pentru aceeași perioadă de raportare a unui alt set de situații…

Mai mult