Verificarea situatiei fiscale personale. Inspectia. Declaratia de patrimoniu si de venituri

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Aspectele legate de verificarea situatiei fiscale personale sunt reglementate de Codul de procedura fiscala. Situatia fiscala personala reprezinta la totalitatea drepturilor şi a obligaţiilor de natură patrimonială, a fluxurilor de trezorerie şi a altor elemente de natură să determine starea de fapt fiscală reală a persoanei fizice pe perioada verificată.

Fiscul are dreptul de a efectua o verificare fiscală a ansamblului situaţiei fiscale personale a persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit.

Verificarea situaţiei fiscale personale se efectuează o singură dată pentru impozitul pe venit şi pentru fiecare perioadă impozabilă.

Etape

1.Înaintea desfăşurării verificarii, fiscul înştiinţeaza, în scris, persoana fizică supusă verificării în legătură cu acţiunea care urmează să se desfăşoare, prin transmiterea unui aviz de verificare.

2.Organul fiscal central solicită persoanei fizice prezentarea, în termen de cel mult 60 de zile de la comunicarea avizului de verificare, sub sancţiunea decăderii, de documente justificative sau alte clarificări relevante pentru situaţia sa fiscală. Termenul se poate prelungi cu 30 de zile, o singură dată, la solicitarea justificată a persoanei fizice, cu acordul organului fiscal central.

3.Persoana supusă verificării are obligaţia de a depune în termenul prevăzut mai sus o declaraţie de patrimoniu şi de venituri la solicitarea organului fiscal central. Solicitarea se face prin avizul de verificare.

Modelul declaratiei este stabilit prin ordin ANAF – disponibil AICI.

4.Verificarea situaţiei fiscale personale se efectuează o singură dată pentru impozitul pe venit şi pentru fiecare perioadă impozabilă.

5.Rezultatul verificării se consemnează într-un raport scris în care se prezintă constatările din punct de vedere faptic şi legal.

Articole similare

Comentariul tau aici