Cum se poate depune declaratia unica in 2023?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Termenul de depunere a declaratiei unice aferente anului 2022 este 25 mai 2023. Modalitatile de depunere a declaratiei unice sunt: a) în format letric, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire. Data depunerii declarației în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la…

Mai mult

DGRFP Galati: Modificari aduse formularului informativ 205

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila aduce în atenţia contribuabililor, plătitori de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului, precum şi ale intermediarilor, rezidenţi fiscali români, că, urmare a modificărilor şi completărilor Codului fiscal, a fost aprobat noul model al formularului 205 privind impozitul reţinut la sursă şi căştigurile/pierderile din…

Mai mult

Facilitati fiscale acordate in vederea practicarii sportului si educatiei fizice cu scop de intretinere, profilactic sau terapeutic- DGRFP Cluj

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Legea nr. 34/2023 pentru modificarea şi completarea Codului fiscal, publicată în M. O. nr. 36 din 12 ianuarie 2023, introduce facilități fiscale pentru cheltuielile cu contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilităţilor sportive în vederea practicării sportului şi educaţiei fizice cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic oferite de furnizori ale căror activităţi sunt…

Mai mult

DGRFP Cluj: inregistrarea contractelor de inchiriere la ANAF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! D.G.R.F.P. Cluj-Napoca informează contribuabilii persoane fizice care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare şi cele din închirierea în scop turistic a camerelor situate înlocuinţe proprietate personală, că începând cu data de 1 ianuarie 2023 , au obligaţia înregistrării contractului încheiat între părţi, precum şi…

Mai mult