3 noi modificari in Codul fiscal

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

A fost trimisa spre promulgare legea nr.262/2020 privind modificarea si completarea legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Iata care sunt modificarile:

1.La articolul 22, după alineatul (1) se introduce un nou alineat (l1), cu următorul cuprins:

„(l1) Profitul investit în susţinerea învăţământului profesional-dual prin asigurarea pregătirii practice şi formării de calitate a elevilor este scutit de impozit.”

2.La articolul 25 alineatul (4), litera i) se modifică şi va avea
următorul cuprins:

,,i) cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat, cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale prevederilor art. 25 alin. (4) lit. c) din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei care acordă burse private, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele:”

3. La articolul 56, alineatul (l1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:

„(11) Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările şi completările ulterioare, pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale potrivit art. 25 alin. (41), precum şi microîntreprinderile care acordă burse elevilor şcolarizaţi în învăţământul profesional-dual în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.”

Articole similare

Comentariul tau aici