Versiune actualizata a Codului Fiscal – 22.04.2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Codul Fiscal in format electronic valabil in 2019, a suferit din nou o actualizare pe site-ul ANAF in data de 22.04.2019, iata mai jos forma actualizata: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_22042019.htm

Mai mult

Codul fiscal actualizat – varianta 10.12.2018

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! ANAF a publicat o noua versiune a Codului fiscal in data de 10.12.2018. Varianta recenta a Codului fiscal poate fi vizualizata la urmatorul link:  https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_10122018.htm

Mai mult

Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal aprobate in sedinta de Guvern – comunicat

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Pe site-ul Ministerului de Finante Publice a fost publicat un comunicat cu privire la faptul ca normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal au fost aprobate in sedinta de Guvern. Iata mai jos informatia completa din comunicat: “Guvernul a aprobat Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, pentru a sprijini mediul…

Mai mult

A fost publicata varianta actualizata a Legii nr. 227/2015 dupa OUG nr.25/2018 !

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost actualizata dupa Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2018 din 29 martie 2018. Acceseaza link-ul de mai jos pentru varianta actualizata pusa la dispozitie de ANAF: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_03042018.htm

Mai mult

A fost publicat Codul Fiscal cu normele de aplicare valabil din 1 ianuarie 2018 !

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In data de 28.11.2017 pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala a fost publicat Codul Fiscal cu normele de aplicare valabil din 1 ianuarie 2018. Click aici pentru accesarea Codului Fiscal, valabil incepand cu 1 ianuarie 2018 Autor articol: Diana Lodoaba, economist, profil Linkedin -click aici-

Mai mult

Legea nr.136/2017 privind aprobarea OUG. nr.32/2016 pentru completarea Legii nr.227/2015

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Intr-un comunicat de presa publicat recent, AJFP Teleorman informeaza contribuabilii ca, in M.O. al Romaniei, Partea I, nr. 440/2017, a fost publicata Legea nr. 136/13.06.2017 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. Sunt prezentate mai jos principalele…

Mai mult

Cine trebuie sa completeze Registrul de evidenta fiscala?

Contribuabilii pentru care venitul anual se determina in sistem real vor trebui sa completeze din 1 ianuarie 2015, in mod obligatoriu, Registrul de evidenta fiscala. Potrivit modificarilor din Codul Fiscal ce au avut loc inca de la 01 ianuarie 2015, contribuabilii pentru care determinarea venitului anual se efectuează în sistem real au obligaţia să completeze Registrul de evidenţă fiscală, în…

Mai mult

Cand avem obligatia sa deducem doar 50 % din valoarea autovehiculului si a TVA aferenta?

Potrivit Codului fiscal se limitează la 50% dreptul de deducere a taxei aferente cumpărării, achiziţiei intracomunitare, importului, închirierii sau leasingului de vehicule rutiere motorizate şi a taxei aferente cheltuielilor legate de vehiculele aflate în proprietatea sau în folosinţa persoanei impozabile, în cazul în care vehiculele nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice. Aceasta restrictie nu se aplică vehiculelor rutiere motorizate…

Mai mult

Prestarile de servicii – ce operatiuni includ?

Se consideră prestare de servicii orice operaţiune care nu constituie livrare de bunuri. Atunci când o persoană impozabilă care acţionează în nume propriu, dar în contul altei persoane, ia parte la o prestare de servicii, se consideră că a primit şi a prestat ea însăşi serviciile respective. Prestările de servicii cuprind operaţiuni cum sunt: a) închirierea de bunuri sau transmiterea folosinţei…

Mai mult

Tabel comparativ urmare a modificarilor aduse de OUG nr. 6/2015 privind Codul Fiscal

Modificari ale Codului Fiscal aduse Titlului III Impozitul pe venit, Titlului V Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania si titlul VI Taxa pe valoarea adaugata, aduse de O.U.G. nr.6/2015-tabel comparativ (27.04.2015). Consulta aici! Sursa: DGRFP Brasov

Mai mult

Amortizarea fiscala – ce trebuie sa stim?

Cheltuielile aferente achiziţionării, producerii, construirii, asamblării, instalării sau îmbunătăţirii mijloacelor fixe amortizabile se recuperează din punct de vedere fiscal prin deducerea amortizării potrivit prevederilor prezentului articol. Mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporală care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) este deţinut şi utilizat în producţia, livrarea de bunuri sau în prestarea de servicii, pentru a fi închiriat terţilor sau în scopuri…

Mai mult

Impozitarea veniturilor din pensii – cadru legislativ

Veniturile din pensii sunt reglementate de Codul fiscal. Impozitul lunar aferent venitului din pensii se calculează prin aplicarea cotei de impunere de 16% asupra venitului impozabil lunar din pensii determinat prin deducerea din venitul din pensii, în ordine, a următoarelor: – a contribuţiilor obligatorii calculate, reţinute şi suportate de persoana fizică; şi – a unei sume neimpozabile lunare de 1.000…

Mai mult

Constituirea rezervei legale – prevederile Codului fiscal

Cota de 5% reprezentând rezerva prevazuta in Codul fiscal se aplică asupra diferenţei dintre totalul veniturilor, din care se scad veniturile neimpozabile, şi totalul cheltuielilor, din care se scad cheltuielile cu impozitul pe profit şi cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile, înregistrate în contabilitate. Rezerva se calculează cumulat de la începutul anului şi este deductibilă la calculul profitului impozabil trimestrial sau anual,…

Mai mult

Detii mai multe cladiri? Afla cu cat se majoreaza impozitul in acest caz

Persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri datorează un impozit pe clădiri, majorat după cum urmează: a) cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; b) cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; c) cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la…

Mai mult

Dobanda – cheltuiala deductibila in functie de gradul de indatorare

Cheltuielile cu dobanzile sunt integral deductibile in cazul in care gradul de indatorare a capitalului este mai mic sau egal cu trei. Gradul de indatorare a capitalului se determina ca raport intre capitalul imprumutat cu termen de rambursare peste un an si capitalul propriu, ca medie a valorilor existente la inceputul anului si sfarsitul perioadei pentru care se determina impozitul…

Mai mult

Legislatia privind perioada fiscala – plafonul CA

Perioada fiscală este luna calendaristică. Prin excepţie  perioada fiscală este trimestrul calendaristic pentru persoana impozabilă care în cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifră de afaceri din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere şi/sau neimpozabile în România, dar care dau drept de deducere, care nu a depăşit plafonul de 100.000 euro al cărui echivalent în lei se…

Mai mult

Daca tot e weekend, sa aflam ce este sporul de weekend?

Sporul de weekend este acel spor care se acorda de catre angajator salariatilor sai care sunt prezenti la serviciu si in weekend. Acei angajati care sunt nevoiti sa lucreze si in weekend ar trebuie sa aiba stipulat in Contractul Individual de Munca aceasta clauza, sau sa anexeze un act aditional prin care sa aminteasca acest lucru. Orice salariat trebuie sa…

Mai mult

In ce situatii se reduce baza de impozitare?

Baza de impozitare se reduce în următoarele situaţii: a) în cazul desfiinţării totale sau parţiale a contractului pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, înainte de efectuarea acestora, dar pentru care au fost emise facturi în avans; b) în cazul refuzurilor totale sau parţiale privind cantitatea, calitatea ori preţurile bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate, precum şi în cazul desfiinţării totale…

Mai mult

Taxa hoteliera- cat trebuie sa lasi consiliului local pentru sederea in regim hotelier?

Consiliul local poate institui o taxă pentru şederea într-o unitate de cazare, într-o localitate asupra căreia consiliul local îşi exercită autoritatea, dar numai dacă taxa se aplică conform prezentului articol. Taxa pentru şederea într-o unitate de cazare, denumită în continuare taxa hotelieră, se încasează de către persoanele juridice prin intermediul cărora se realizează cazarea, o dată cu luarea în evidenţă…

Mai mult