30 iunie 2020 termenul de depunere a declaratiei unice – cine are obligatia depunerii, modul de depunere, conturile IBAN in care se plateste CASS

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Termenul prevazut pentru declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice in anul 2020 se depune pana la 30 iunie 2020, inclusiv.

Obligatiile fiscale se vor achita in contul unic de disponibil 55.04 “Sume reprezentand impozit pe venit si contributii sociale datorate de persoanele fizice in curs de distribuire”, deschis pe codul numeric personal/numarul de identificare fiscala al contribuabililor la unitatile Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal central competent pentru administrarea creantelor fiscale datorate de acestia.

Click AICI pentru a afla in ce cont (IBAN) se plateste in 2020 contributia la sanatate in urma depunerii declaratiei unice.

Cine are obligatia depunerii declaratiei unice ?

Declaratia unica se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, individual sau intr-o forma de asociere, venituri/pierderi din Romania sau si din strainatate si care datoreaza impozit pe venit si contributii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Declaratia se completeaza si se depune inclusiv de catre persoanele fizice care nu realizeaza venituri si care opteaza pentru plata contributiei de asigurari sociale de sanatate.

Declaratia Unica se depune pentru urmatoarele categorii de venituri:

  • activitati independente
  • drepturi de proprietate intelectuala
  • cedarea folosintei bunurilor (chirii)
  • activitati agricole, silvicultura si piscicultura
  • transferul titlurilor de valoare si orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si transferul aurului financiar
  • alte surse

Declaratia unica poate fi descarcata de pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, www.anaf.ro.

Care este modul de depunere a declaratiei ?

Declaratia se depune, impreuna cu anexele completate, daca este cazul, astfel :

1.in format hartie direct la registratura oraganului fiscal sau prin posta, cu confirmare de primire

2. prin mijloace electronice de transmitere la distanta, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, respectiv:

– prin intermediul serviciului „Spatiului privat virtual” (SPV)

Declaraţia se pune gratuit la dispozitia contribuabilului.

Data depunerii declaratiei in format hartie este data inregistrarii acesteia la organul fiscal sau data depunerii la posta, dupa caz;

– pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnatura electronica calificata

Programul de asistenta este pus la dispozitia contribuabililor gratuit de unitatile fiscale subordonate sau poate fi descarcat de pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Formularul “Anexa nr. ……… la Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice” se depune numai cu “Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice”.

Veniturile necuprinse in declaraţia iniţială se declară prin depunerea unei declaraţii rectificative.

Articole similare

Comentariul tau aici