Actualizarea proiectului privind incasarile si platile in numerar -19.03.2014

Proiectul de lege privind incasarile si platile in numerar a suferit o noua modificare, prezentata pe site-ul Ministerului de finante in 19.03.2014.

Prin acest proiect:

• se propune pe de o parte, extinderea limitării încasărilor şi plăţilor în numerar pentru toţi operatorii economici, inclusiv între persoanele fizice, stabilind sancţiuni drastice pentru persoanele care nu vor respecta interdicţia de a face plăţi în numerar sub un anumit plafon, iar

• pe de altă parte abrogarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.15/1996, întrucât, în mare parte, acestea nu mai au aplicabilitate în contextul economic actual.

Conform jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, dreptul de deducere a TVA poate fi anulat numai în situaţia în care se poate face dovada că beneficiarul a ştiut sau ar fi putut să ştie că furnizorul este implicat într-o fraudă fiscală în domeniul TVA, sau dacă există o practică abuzivă menită să conducă la obţinerea de avantaje fiscale. Întrucât procedura de aplicat în aceste condiţii este de lungă durată şi având în vedere că pentru combaterea fraudei fiscale sunt necesare măsuri care nu pot fi aplicate imediat de organele de inspecţie fiscală, considerăm că cea mai bună soluţie o constituie stabilirea de amenzi contravenţionale foarte mari pentru persoanele care depăşesc plafoanele stabilite de lege privind plăţile în numerar. Stabilirea acestor amenzi nu contravine acquis-ului comunitar şi ar contracara efectele negative ale deducerii TVA pentru operaţiunile fictive, nivelul amenzilor propuse fiind foarte apropiat de nivelul cotei de TVA.

În Raportul intern privind Administrarea TVA în România, din data de 6 decembrie 2010, al Direcţei generale de impozitare şi uniune vamală din cadrul Comisiei Europene, la punctul 5.6 Inspecţii se menţionează că plăţile se fac deseori în numerar, chiar dacă există plafonul prevăzut de lege de 5.000 lei pentru plăţile în numerar. Există sancţiuni pentru plăţile în numerar care depăşesc acest plafon, dar aceste sancţiuni se aplică rareori, iar dreptul de deducere al TVA nu poate fi refuzat numai datorită faptului că plata facturilor se realizează în numerar. Prin urmare, trebuie să se interzică plăţile în numerar într-un mod mai eficient.

Proiect de lege vizează în principal următoarele aspecte:

• extinderea limitării plăţilor în numerar şi la alţi operatori economici decât persoane juridice, cum sunt: persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesionişti, persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică la plafonul zilnic maxim de 5.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 de lei/zi.

• limitarea încasărilor şi plăţilor zilnice în numerar la 5.000 lei/persoană în cazul:

– operaţiunilor de plăţi în numerar efectuate de operatorii economici către persoane fizice, reprezentând plata contravalorii unor livrări de bunuri, sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanţe sau alte drepturi şi restituirile de împrumuturi sau alte finantari;

– operaţiunilor de încasare în numerar efectuate de operatorii economici de la persoane fizice, reprezentând cesiuni de creanţe sau alte drepturi, acordarea de împrumuturi sau alte finanţări;

• limitarea operaţiunilor de încasare în numerar efectuate de operatorii economici de la persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor livrări de bunuri sau a unor prestări de servicii la plafonul zilnic de 10.000 lei/persoană

• limitarea încasărilor şi plăţilor în numerar efectuate între persoane fizice, prin instituirea unui plafon zilnic de 10.000 lei/tranzacţie.

• stabilirea sancţiunilor aplicabile celor care depăşesc plafoanele, respectiv aplicarea de amenzi în cuantum de 25% din sumele plătite/încasate care depăşesc plafoanele. Sancţiunile propuse au drept scop anularea impactului negativ asupra bugetului de stat datorat pierderilor cauzate de rambursările de TVA efectuate către persoane care au făcut plăţi în numerar, şi-au dedus TVA, dar în amonte se constată că furnizorii care trebuiau să plătească TVA la buget au dispărut;

• abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1996, având în vedere că actualul context economic diferă semnificativ de cel existent la momentul publicării acestei ordonanţe.

 

Articole similare

One Thought to “Actualizarea proiectului privind incasarile si platile in numerar -19.03.2014”

  1. dana

    “furnizorii care trebuiau să plătească TVA la buget au dispărut” – daca incasau intr-un cont la banca nu mai puteau sa dispara, sau cum? iar daca masurile acestea se iau special pentru tva, cite persoane fizice sunt platitoare de tva? (“operaţiunilor de plăţi în numerar efectuate de operatorii economici către persoane fizice, reprezentând plata contravalorii unor livrări de bunuri, sau a unor prestări de servicii….”)…masuri care au legatura cu bancile, nu cu tva-ul

Comentariul tau aici