Actualizari la codul COR valabile din 9 martie 2015

Baza legala : Ordinul nr. 123/123/2015 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

Prevederi :

Clasificarea ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează cu noile ocupaţii practicate în cadrul economiei naţionale, prevăzute în lista de mai jos :

1.asistent de farmacie licenţiat 226204

2.asistent medical balneofizioterapie, balneofiziokinetoterapie şi recuperare    226924

3.asistent medical balneofizioterapie, balneofiziokinetoterapie şi recuperare   325909

4.asistent medical de farmacie  321303

5.asistent medical de pediatrie   325905

6.asistent medical generalist      325901

7.asistent medical igienă şi sănătate publică      226921

8.asistent medical igienă şi sănătate publică     325907

9.asistent medical laborator       226920

10.asistent medical laborator     325904

11. asistent medical nutriţie dietetică    226918

12.asistent medical nutriţie dietetică     325902

13.asistent medical obstetrică-ginecologie 325906

14. asistent medical radiologie          226919

15.asistent medical radiologie          325910

16.asistent medico-social   226923

17. asistent medico-social   325908

18.expert relaţii sociale       441903

19.manager servicii private de securitate    134919

20.specialist educator în penitenciare           242904

21.tehnician în fizică              311120

Alte modificari:

Se modifică denumirea grupei de bază 5414 din Paznici în Lucrători în servicii private de securitate.

– Se mută ocupaţia agent conducător câini de serviciu din grupa de bază 5419 Lucrători în servicii de protecţie neclasificaţi în grupele de bază anterioare în grupa de bază 5414 Lucrători în servicii private de securitate şi va avea codul 541412.

– Se mută ocupaţia director departament securitate din grupa de bază 1330 Conducători în servicii de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor în grupa de bază 1349 Conducători de unităţi de prestări servicii neclasificaţi în grupele de bază anterioare şi va avea codul 134920.

– Se mută ocupaţia şef obiectiv servicii de securitate din grupa de bază 1213 Conducători în domeniul politicilor economice şi al planificării în grupa de bază 5414 Lucrători în servicii private de securitate şi va avea codul 541414.

– Ocupaţia agent de intervenţie pază şi ordine se redenumeşte agent de securitate intervenţie şi va avea acelaşi cod 541406.

– Ocupaţia agent cu atribuţii pe linia ordinii şi siguranţei publice în incinta arenelor sportive se redenumeşte agent de securitate competiţii sportive şi va avea acelaşi cod 541413.

– Ocupaţia şef formaţie pază şi ordine se redenumeşte şef serviciu pază şi va avea acelaşi cod 541405.

– Se radiază ocupaţia psiholog cod COR 263411.

Articole similare

Comentariul tau aici