Actualizari la codul COR valabile din 9 martie 2015

Baza legala : Ordinul nr. 123/123/2015 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 Prevederi : Clasificarea ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi…

Mai mult

Completare COR

Ordinul nr. 1419/328/2014 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011, a fost publicat in M.Of. nr. 631 din 28.08.2014 . Prevederi : Clasificarea ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere) se modifică şi…

Mai mult