Administratori: drepturi, obligatii, diurna, restrictii, schimbare administrator

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Calitatea de administrator intr-o SRL atrage dupa sine anumite drepturi dar si obligatii.

Drepturi

 • Administratorii pot face toate operatiunile cerute pentru aducerea la indeplinire a obiectului de activitate al societatii, in afara de restrictiile expres mentionate in actul constitutiv.
 • Administratorii care au dreptul de a reprezenta societatea nu il pot transmite decat daca aceasta facultate li s-a acordat in mod expres. Administratorul care, fara drept, isi substituie alta persoana raspunde solidar cu aceasta pentru eventualele pagube produse societatii.

Obligatii

Calitatea de administrator al unei societati comerciale SRL este insotita de o serie de responsabilitati din diverse arii cum sunt contabilitatea, gestiunea, iar altele de anumite actiuni legale care trebuie desfasurate de catre sau sub responsabilitatea sa.

Iata o lista pe care ar fi bine sa le cunosti:

 • Administratorii sunt obligati sa ia parte la toate adunarile societatii, la consiliile de administratie si la organele de conducere similare acestora.
 • Administratorii sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:
 1. realitatea varsamintelor efectuate de asociati;
 2. existenta reala a dividendelor platite;
 3. existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
 4. exacta indeplinire a hotararilor adunarilor generale;
 5. stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.
 • Administratorii sunt desemnati de adunarea generala a asociatilor care de asemenea poate sa sa decida urmarirea lor pentru daunele pricinuite societatii, desemnand si persoana insarcinata sa o exercite;
 • Administratorii sunt obligati sa convoace adunarea asociatilor la sediul social, cel putin o data pe an sau de cate ori este necesar.
 • Intr-un SRL pot fi unul sau mai multi administratori, asociati sau neasociati, numiti prin actul constitutiv sau de adunarea generala.
 • Administratorii nu pot primi, fara autorizarea adunarii asociatilor, mandatul de administrator in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate, nici sa faca acelasi fel de comert ori altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice, sub sanctiunea revocarii si raspunderii pentru daune.
 • Societatea trebuie sa tina, prin grija administratorilor, un registru al asociatilor, in care se vor inscrie, dupa caz, numele si prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul fiecarui asociat, partea acestuia din capitalul social, transferul partilor sociale sau orice alta modificare privitoare la acestea.
 • Dupa fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii vor depune la registrul comertului actul modificator si textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificarile.
 • Administratorii raspund de inventarierea patrimoniului.
 • Administratorii au obligația de a elabora și de a pune în aplicare regulamente interne prin care se interzice fumatul în spațiile închise din respectivele spații. Totodată, trebuie să marcheze spațiile menționate cu indicatoare cu mesajul „Fumatul interzis” și cu simbolul internațional, respectiv țigareta barată de o linie transversală. (citeste aici: Obligatiile administratorilor de spatii inchise cu privire la interzicerea fumatului)

Impozitare asociat vs administrator

Exista diferente intre modul de impozitare al unui asociat vs al unui administrator cu contract de mandat.

Diferentele le-am prezentat in articolul : Impozitare asociat vs administrator -infografic

Asociat unic si administrator -exista restrictii ?

Am prezentat in articolul de mai jos cateva restrictii in ce priveste calitatea de asociat unic si administrator.

Asociat unic si administrator-prevederi legale si restrictii

Schimbarea administratorului se declara la ANAF?

Schimbarea administratorilor nu se declara la ANAF. Citeste mai multe aici.

Administratorul poate deconta diurna?

Conform legislatiei in vigoare, administratorului ii este permis sa primeasca diurna pentru deplasarile acestuia, daca scopul acestor deplasari este acela de a indeplini obiectivele societatii (in interes de serviciu).

Citeste continuarea in articolul :Decontare diurna pentru deplasarile administratorului

Raportul administratorilor – ce trebuie sa contina?

Raportul administratorilor , document care se anexeaza la situatiile financiare, se elaborează pentru fiecare exerciţiu financiar si cuprinde cel puţin o prezentare fidelă a dezvoltării şi performanţei activităţilor entităţii şi a poziţiei sale financiare, împreună cu o descriere a principalelor riscuri şi incertitudini cu care se confruntă.

Ce informatii trebuie cuprinse in raport ?

Raportul administratorilor- ce trebuie sa contina? INFOGRAFIC

Articole similare

Comentariul tau aici