Afise obligatorii in magazine

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Documentele care trebuie afisate la loc vizibil in magazine sunt:

 • copia dupa CUI
 • extras ONRC pentru punctul de lucru, autorizatia de functionare
 • orarul de functionare
 • telefonul consumatorilor, adresa şi numerele de telefon/fax ale comisariatelor judeţene pentru protecţia consumatorilor în a căror rază teritorială se află operatorul economic, precum şi adresa site-ului Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor: www.anpc.gov.ro.
 • prețurile și tarifele trebuie indicate în mod vizibil și într-o formă neechivocă, ușor de citit.
 • afisul cu obligatia de eliberare a bonului fiscal
 • afisul cu Nu vindem tigari si bauturi alcoolice minorilor

Nota! Operatorii economici nu mai sunt obligaţi să afişeze la punctele de lucru adaosul comercial aplicat, prin abrogarea Legii 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite.    

Baza legala:

 • Art. 26 alin.(2) din Ordonanta 21/1992 privind protectia consumatorilor arata ca:

Sunt obligatorii afișarea, în mod vizibil, a denumirii unității, a codului unic de înregistrare la registrul comerțului, din care să rezulte obiectul/obiectele de activitate al/ale societății pentru care este autorizată să funcționeze, precum și afișarea și respectarea orarului de funcționare.

 • Art. 1 din Ordinul nr. 72 din 11 martie 2010 privind unele măsuri de informare a consumatorilor arata ca:

Pentru corecta informare a consumatorilor şi pentru a le da acestora posibilitatea să afle informaţii referitoare la modul în care pot face sesizări ori reclamaţii cu privire la produsele şi/sau serviciile ce le sunt puse la dispoziţie, operatorii economici au obligaţia să afişeze numărul de telefon denumit TELEFONUL CONSUMATORILOR – 0219551, adresa şi numerele de telefon/fax ale comisariatelor judeţene pentru protecţia consumatorilor în a căror rază teritorială se află operatorul economic, precum şi adresa site-ului Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor: www.anpc.gov.ro.

 • Art. 2 din Ordinul nr. 159 din 16 februarie 2015 pentru stabilirea modelului şi conţinutului anunţului de atenţionare a clienţilor referitor la obligaţia de respectare a prevederilor OUG nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale:

(1) Începând cu data de 1 martie 2015, operatorii economici care au obligaţia, potrivit legii, de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale afişează anunţul prevăzut la art. 1 la locul de amplasare a aparatelor de marcat electronice fiscale, în aşa fel încât să fie vizibil clienţilor.

(2) Operatorii economici care desfăşoară activităţi comerciale în unităţi de tip restaurant, bar, discotecă, club şi altele asemenea asigură informarea clienţilor şi prin tipărirea anunţului de atenţionare pe prima pagină a meniurilor pe care le pun la dispoziţia acestora ori prin alte mijloace, astfel încât la fiecare masă destinată clienţilor aceştia să aibă permanent posibilitatea de a citi anunţul de atenţionare.

Articole similare

One Thought to “Afise obligatorii in magazine”

 1. Anonymous

  Nici energizante nu se vinde minorilor.

Comentariul tau aici