ANAF a actualizat calendarul fiscal al lunii octombrie 2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Declaratiile scadente in luna octombrie 2020 sunt:

miercuri 7 octombrie     

 • Depunerea Declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România – Formularul 092

luni 12 octombrie           

 • Depunerea declarațiilor: 010/020/070/700  de catre persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care nu au depășit plafonul de scutire și care doresc să fie scoase din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.          
 • Depunerea formularului Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori – Formularul 087          

joi 15 octombrie              

 • Depunerea situatiilor pentru accize

marţi 20 octombrie        

 • Depunerea Declarației speciale de taxă pe valoarea adăugată pentru trimestrul precedent (sistem VOES)    

luni 26 octombrie           

 • Efectuarea plății anticipate privind impozitul pe profit, aferentă trimestrul III 2019            
 • Depunerea Declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat – Formularul 100 
 • Depunerea Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate – Formularul 112
 • Depunerea Declarației privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România pentru luna precedentă – Formularul 224     
 • Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată – Formularul 300    
 • Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă – Formularul 301 
 • Depunerea Declarației privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată – Formularul 307 
 • Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal – Formularul 311 
 • Depunerea Declarației recapitulative privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare – Formularul 390 VIES      
 • Depunerea Cererii de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanță, pe trimestrul precedent.
 • Depunerea notificării pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare – Formularul 097              
 • Plata taxei anuale pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc .

vineri 30 octombrie        

 • Depunerea Declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr.227/2015) – Formularul 394      
 • Depunerea Cererii de restituire a accizelor în baza prevederilor art.395 din Codul fiscal.

Articole similare

Comentariul tau aici