ANAF a publicat calendarul declaratiilor pe august 2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Calendarul obligatiilor fiscale pe august 2021:

 • în 30 de zile de la împlinirea termenului de 183 de zile de prezență în România Depunerea formularului “Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România”
 • cu 30 de zile înaintea plecării din România Depunerea formularului “Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din România”
 • 30 de zile de la data înființării/ data eliberării actului legal de funcționare/ data începerii activității/ data obținerii primului venit/ data dobândirii calității de angajator, după caz, sau 15 zile de la data modificării ulterioare a datelor declarate inițial Depunerea declarațiilor: 010/020/070/700

Vineri 6 august :

Depunerea Declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România – Formularul 092

Marţi 10 august

 • 010/020/070/700 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere – pentru persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care nu au depășit plafonul de scutire și care doresc să fie scoase din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.
 • formularul Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori – Formularul 087

Luni 16 august

 • Situația eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul … – Anexa nr.4
 • Situația eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi în luna … anul … – Anexa nr.3
 • Situația centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna … anul …, pentru luna precedentă – Anexa nr.26
 • Situația centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna …, pentru luna precedentă – Anexa nr.26
 • Situația centralizatoare privind achizițiile/importurile de produse accizabile pentru luna precedentă – Anexa nr.19
 • Situația privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de alcool și băuturi spirtoase pentru luna precedentă – Anexa nr.12
 • Situația privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de vinuri/bauturi fermentate/produse intermediare pentru luna precedentă – Anexa nr.13
 • Situația privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de bere pentru luna precedentă – Anexa nr.14
 • Situația privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție tutunuri prelucrate pentru luna precedentă – Anexa nr.15
 • Situația privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de produse energetice pentru luna precedentă – Anexa nr.16
 • Situația privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedentă – Anexa nr.17
 • Jurnalele pentru luna precedentă privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație – Anexa nr.29
 • Jurnalele pentru luna precedentă privind achizițiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație – Anexa nr.30
 • Situația centralizatoare privind livrările de produse accizabile în luna … anul …, pentru luna precedentă – Anexa nr.21
 • Evidența achiziționării, utilizării, deteriorării, distrugerii și returnării marcajelor pentru luna precedentă – Anexa nr.42

Desi nu a fost mentionat de ANAF, tot luni 16 august este scadenta raportarilor contabile semestriale.

Vineri 20 august

 • Depunerea notificării pentru aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare – Formularul 097

Miercuri 25 august

 • Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat – Formularul 100 – lunar
 • Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă – Formularul 112
  Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România – Formularul 224
 • Decontul de taxă pe valoarea adăugată – Formularul 300
 • Decontul special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă – Formularul 301
 • Declarația privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată – Formularul 307
 • Declarația privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal – Formularul 311
 • Declarația recapitulativa privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă – Formularul 390 VIES

  Luni 30 august
 • Declaraţia informativa privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA – aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr.227/2015) – Formularul 394

Marţi 31 august

 • Depunerea Cererii de restituire a accizelor în baza prevederilor art.395 din Codul fiscal – (Anexa nr.27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)

Articole similare

Comentariul tau aici