ANAF a publicat calendarul obligatiilor fiscale pe luna decembrie 2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Declaratii scadente in luna decembrie 2022 sunt:

Luni 5 decembrie

-Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA – aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr.227/2015) – Formularul 394

-D406 – declaraţia informativă SAF-T Contribuabilii încadraţi în categoria marilor contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care au făcut parte din această categorie şi în anul 2021, pentru alte informaţii decât cele privind secţiunile “Stocuri” şi “Active”.


Vineri 9 decembrie

Depunerea declaraţiei de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România

Luni 12 decembrie

-Depunerea Declaraţiei pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art.331 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal – Formularul 089 Persoanele înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal stabiite în România, conform art. 266 alin.(2), care au obţinut licenţă de furnizare a energiei electrice în perioada 1 – 31 decembrie şi care au activitate principală revânzarea energiei electrice, iar consumul propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil Legea 227/2015 art.331 alin.(2) lit.e) pct.2

-Formularul 010/020/070/700 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni- Persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

-Depunerea notificării privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori

Joi 15 decembrie

-Depunerea situații lor privind accizele

Marţi 20 decembrie

-Depunerea notificării pentru aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare

Miercuri 21 decembrie

-Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat – Formularul 100 –

-Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă – Formularul 112

-Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România – Formularul 224

-Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată – Formularul 300

-Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă – Formularul 301

-Depunerea Declarației privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată – Formularul 307

-Depunerea Declaraţiei privind compensaţia la carburanţi – Formularul 179

-Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat


Marţi 27 decembrie

-Depunerea Declarației recapitulative privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare – Formularul 390 VIES

Vineri 30 decembrie

-Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA – aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr.227/2015) – Formularul 394


Sâmbătă 31 decembrie

Depunerea Declaraţie specială de TVA (VAT Return One Stop Shop) – Formularul 398

Articole similare

Comentariul tau aici