ANAF a publicat in 20 iulie 2022 formatul electronic al situatiilor semestriale pentru firme

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

ANAF a actualizat pe site-ul propriu formatul electronic al situatiilor financiare care se depun la 30.06.2022.

S1027 – S1050 – Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economici (microentităţi, entităţi mici, respectiv mijlocii şi mari, precum şi entităţi de interes public) aprobat prin OMF nr. 1669/2022, se aplică persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014 cu modificările si completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro. Potrivit pct. 16 din anexa la OMFP nr. 1669/2022, entităţile care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2021, cele care în tot semestrul I al anului 2022 s-au aflat în inactivitate temporară, cele înfiinţate în cursul anului 2021, precum şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2022. – publicat în data de 20.07.2022  

Acestea sunt disponibile AICI.

Termenul de depunere este 16 august 2022.

Citeste si :

Articole similare

Comentariul tau aici