ANAF introduce subcriteriile de risc dezvoltate din cele 4 criterii generale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT

Potrivit Codului de procedura fiscala, criteriile generale în funcție de care se stabilește clasa/subclasa de risc fiscal sunt următoarele:

a) criterii cu privire la înregistrarea fiscală;

b) criterii cu privire la depunerea declarațiilor fiscale;

c) criterii cu privire la nivelul de declarare;

d) criterii cu privire la realizarea obligațiilor de plată către bugetul general consolidat și către alți creditori.

Printr-un proiect publicat in 04 iulie 2022, ANAF introduce subcriteriile de risc, dezvoltate din cele patru criterii generale.


a) pentru criteriul cu privire la înregistrarea fiscală:

 1. subcriteriul privind neînregistrarea în scopuri de TVA;
 2. subcriteriul privind neînregistrarea ca plătitor de impozit pe profit;
 3. subcriteriul privind neînregistrarea ca plătitor de impozit specific;
 4. subcriteriul privind neînregistrarea ca plătitor de impozit pe venitul microîntreprinderilor;
 5. subcriteriul privind neînregistrarea ca plătitor de accize;
 6. subcriteriul privind neînregistrarea ca plătitor de impozit pe impozitul pe venit, precum și a contribuțiilor sociale obligatorii;
 7. subcriteriul privind neînregistrarea fiscală în cazul desfășurării de activități, obținerii de venituri și altor situații prevăzute de lege pentru care există obligativitatea de înregistrare fiscală;
 8. subcriteriul privind riscurile asociate acționarilor/ asociaților/ administratorilor/ altor persoane, din perspectiva înregistrării fiscale.

b) pentru criteriul cu privire la depunerea declaraţiilor fiscale:

 1. subcriteriul privind depunerea cu întârziere a declaraţiilor fiscale;
 2. subcriteriul privind nedepunerea declarațiilor fiscale;
 3. subcriteriul privind depunerea eronată a declaraţiilor fiscale;
 4. subcriteriul privind riscurile asociate acționarilor/ asociaților/ administratorilor/ altor persoane, din perspectiva depunerii declaraţiilor fiscale.

c) pentru criteriul cu privire la nivelul de declarare:

 1. subcriteriul privind incoerenţa datelor din declaraţiile fiscale față de datele din alte formulare prevăzute de lege, depuse de contribuabil;
 2. subcriteriul privind neconcordanţa datelor din declaraţiile fiscale și din alte formulare prevăzute de lege depuse de contribuabil, în comparație cu datele și informațiile transmise de terți;
 3. subcriteriul privind declararea incorectă a cotei şi cuantumului impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de către contribuabil;
 4. subcriteriul privind reducerea profitabilității;
 5. subcriteriul privind riscurile asociate acționarilor/ asociaților/ administratorilor/ altor persoane, din perspectiva nivelului de declarare.

d) pentru criteriul cu privire la realizarea obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat şi către alţi creditori:

 1. subcriteriul privind plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale;
 2. subcriteriul privind neachitarea obligaţiilor fiscale;
 3. subcriteriul privind insolvabilitatea;
 4. subcriteriul privind riscurile asociate acționarilor/ asociaților/ administratorilor/ altor persoane, din perspectiva realizării obligaţiilor de plată

Articole similare

Comentariul tau aici