Aplicarea cotei reduse de TVA pentru livrarea de locuinte catre persoane fizice ca parte a politicii sociale – comunicat DGRFP Brasov

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Material informativ, DGRFP Brasov, 16.11.2020

Pentru livrarea de locuințe ca parte a politicii sociale se aplică cota redusă de TVA de 5%.

[articolul 291 alineatul 3 litera (c) pct. 3 din Codul fiscal]

Ce se înțelege prin locuință?

Prin locuință se înțelege construcţia alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care, la data livrării, satisface cerinţele de locuit ale unei persoane ori familii.

Care sunt condițiile pentru livrarea locuinţelor ca parte a politicii sociale?

  • Suprafața utilă* a locuințelor să fie de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti**

* Suprafaţa utilă a locuinţei este cea definită prin Legea locuinţei 114/1996.

** Anexele gospodăreşti sunt cele definite prin Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

  • valoarea locuințelor, achiziționate de persoanele fizice, inclusiv a terenului pe care sunt construite, să nu depăşească suma de 450.000 lei*, exclusiv TVA.

*Valoarea limită de 450.000 lei cuprinde valoarea locuinţei, inclusiv valoarea cotelor indivize din părţile comune ale imobilului şi a anexelor gospodăreşti şi, după caz, a terenului pe care este construită locuinţa, dar exclude unele drepturi de servitute legate de locuinţa respectivă

Începând cu data de 1 ianuarie 2021, valoarea limită este de 140.000 euro.(Legea 248/2020 publicată în Monitorul Oficial 1079/13.11.2020)

Cursul de schimb care se aplică este ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României sau ultimul curs de schimb publicat de Banca Centrală Europeană ori cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectuează decontările, valabil la data la care intervine exigibilitatea TVA.

[articolul 290 alineatul (2) din Codul fiscal].

  • În momentul vânzării locuințele să poată fi locuite ca atare

Persoanele impozabile care livrează locuinţe vor aplica cota de 5%, inclusiv pentru avansurile aferente acestor livrări, dacă din contractele încheiate rezultă că la momentul livrării vor fi îndeplinite condiţiile de mai sus.

————————————————————————————-

BAZA LEGALĂ:

– Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, articolul 291 alineatul 3 litera (c) punctul 3 din Codul fiscal.

Material informativ actualizat la data de 16.11.2020

Articole similare

Comentariul tau aici