Aria de aplicabilitate a OUG nr. 170/2015 – contabilitate in partida simpla

 Prezentele reglementari potrivit OUG 170/2015 cu privire la contabilitatea primara se aplica de catre:

1. persoanele fizice si asocierile fara personalitate juridica, ale caror venituri sunt supuse impozitului pe venit in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal), al caror venit net anual este determinat in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, si este obtinut din urmatoarele surse:
a) activitati independente;
b) cedarea folosintei bunurilor;
c) activitati agricole, silvicultura si piscicultura.
Persoanele care desfasoara activitati independente si care au obligatia tinerii contabilitatii conform prezentelor reglementari sunt persoanele care obtin venituri din:
a.1 – activitati economice (persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale);
a.2 – profesii libere (medici, avocati, notari, auditori financiari, consultanti fiscali, experti contabili, arhitecti si alte profesii reglementate);
a.3 – drepturi de proprietate intelectuala (in conditiile in care opteaza pentru determinarea venitului net in sistem real);
2. persoanele sau entitatile care, prin actul normativ de infiintare, prin legi speciale sau prin alte acte normative, au obligatia tinerii contabilitatii in partida simpla, cu exceptia persoanelor juridice fara scop patrimonial.

Articole similare

Comentariul tau aici