Inregistrarea PFA, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Potrivit OUG nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale și întreprinderile familiale, inregistrarea acestora la Registrul comertului necesita parcurgerea urmatoarelor criterii si urmatoarea documentatie in functie de caz. Orice persoană fizică, cetățean român sau cetățean al unui alt stat membru al Uniunii…

Mai mult

Contabilitatea primara, financiara, de gestiune, in partida simpla sau dubla – ce reprezinta fiecare?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Atunci cand vorbim de contabilitate lucrurile nu sunt niciodata simple. Contabilitatea poate fi de mai multe feluri, fiecare reglementata diferit si supusa unor restrictii mai mult sau mai putin consistente. Iata cateva delimitari: Contabilitatea primara Se refera la intocmirea documentelor justificative pentru inregistrarea in contabilitatea financiara. Nu trebuie sa fii contabil acreditat…

Mai mult

Înregistrarea şi autorizarea funcţionării PFA, II şi IF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Orice persoană fizică, cetăţean român sau cetăţean al unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European, poate desfăşura activităţi economice pe teritoriul României, în condiţiile prevăzute de lege si pot desfăşura activităţile economice după cum urmează: a) individual şi independent, ca persoane fizice autorizate; b) ca întreprinzători titulari…

Mai mult

Cele 10 documente folosite pentru contabilitatea in partida simpla

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Cele 10 documente folosite pentru contabilitatea in partida simpla Registrul jurnal de incasari si plati Registrul-jurnal de încasări și plăți este documentul contabil care servește la înregistrarea încasărilor și plăților aferente activității persoanelor care conduc evidența contabilă pe baza regulilor contabilității în partidă simplă. Se întocmește într-un exemplar, înregistrarea operațiunilor pe…

Mai mult

Inventariere patrimoniu – contabilitate in partida simpla

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Pentru evidentierea in contabilitatea in partida simpla a operatiunilor efectuate se utilizeaza urmatoarele registre contabile: Registrul-jurnal de incasari si plati (cod 14-1-1/b); Registrul-inventar (cod 14-1-2/b). Registrul-inventar (cod 14-1-2/b) serveste la inregistrarea elementelor de natura activelor si datoriilor inventariate iar termenul de pastrare si arhivare a acestui registru impreuna cu documentele justificative…

Mai mult

Proiect de ordin – reglementari contabile PJ fara scop patrimonial

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Pe site-ul Ministerului de finante a fost publicat in 27.07.2017 un proiect de ordin pentru aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanee juridice fara scop patrimonial. Aspecte reglementate prin proiectul de ordin: A. eliminarea notelor explicative din componența situațiilor financiare anuale. Situaţiile financiare anuale se vor compune din  bilanţ şi contul rezultatului exerciţiului. B. prevederi…

Mai mult

Noua optiune pentru contribuabili potrivit OMFP 170/2015

Persoanele fizice si asocierile fara personalitate juridica care obtin venituri din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor, activitati agricole, silvicultura si piscicultura pot OPTA la conducerea evidentei contabile pe baza regulilor contabilitatii în partida dubla, cu exceptia celor pentru care în actul normativ de înfiintare, în legi speciale sau în alte acte normative exista prevederi exprese privind tinerea contabilitatii în partida…

Mai mult

Aria de aplicabilitate a OUG nr. 170/2015 – contabilitate in partida simpla

 Prezentele reglementari potrivit OUG 170/2015 cu privire la contabilitatea primara se aplica de catre: 1. persoanele fizice si asocierile fara personalitate juridica, ale caror venituri sunt supuse impozitului pe venit in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal), al caror venit net anual este determinat in sistem real, pe baza datelor…

Mai mult

Ce noutati aduc noile reglementari pentru contabilitatea in partida simpla ?

Iata mai jos un sumar al modificarilor legislative aduse de Ordinul 170/2015 privind contabilitatea in partida simpla : 1.Cine aplica prevederile cu privire la contabilitatea in partida simpla ?  persoanele fizice şi asocierile fără personalitate juridică, ale căror venituri sunt supuse impozitului pe venit în conformitate cu prevederile Codului fiscal, al căror venit net anual este determinat în sistem real,…

Mai mult

Reguli pentru stabilirea venitului net din activităţi independente

Contribuabilii care realizează venituri din activităţi comerciale, pot opta prin intermediul declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit asupra modalităţii de stabilire a venitului net, repectiv pe baza normelor de venit de la locul desfăşurării activităţii sau pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă. Determinarea venitului net pe baza normelor de venit se poate face doar în cazul desfăşurării…

Mai mult

Reglementari privind evidenta contabila – tinerea contabilitatii

Societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea financiara, potrivit prezentei legi. Institutiile publice, asociatiile si celelalte persoane juridice cu si fara scop patrimonial au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea financiara. Subunitatile fara personalitate juridica, cu sediul in strainatate, care apartin persoanelor…

Mai mult

Stabilirea venitului din activitati independente – contabilitate in partida simpla

Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activităţi independente, determinat pe baza contabilităţii în partidă simplă (1) Venitul net din activităţi independente se determină ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile aferente realizării de venituri, deductibile, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă, cu excepţia situatiei in care se aplica normele de venit precum si a veniturilor…

Mai mult

Stabilirea venitului net anual din activ independente pe baza normelor de venit

(1) Venitul net dintr-o activitate independentă, care este desemnată conform alin. (2) şi care este desfăşurată de către contribuabil, individual, fără salariaţi, se determină pe baza normelor de venit. (2) Direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale au următoarele obligaţii: – stabilirea nomenclatorului, conform Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare, pentru…

Mai mult