Atentie! Incepand cu declararea obligatiilor aferente lunii iunie 2021 se va utiliza un nou formular D300

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Potrivit Ordinului nr. 632 din 19 aprilie 2021 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată“, incepand cu declararea obligațiilor fiscale aferente perioadei de raportare iunie 2021 se aplica un nou model al Decontului de TVA.

Potrivit Ordinului, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care efectuează în perioada de raportare numai operațiuni în interiorul țării pot opta pentru completarea formularului de decont simplificat, prin bifarea căsuței corespunzătoare din programul de asistență pus la dispoziție pe pagina de internet a ANAF.

O alta modificare este aceea ca nu se preiau în decontul de taxă sumele reprezentând TVA care nu sunt considerate restante conform art. 157 alin. (2) din Codul de procedură fiscală sau potrivit altor legi. Potrivit vechii reglementări, nu se adăugau la taxa de plată cumulată diferențele de TVA de plată stabilite de organele de inspecție fiscală, prin decizii a căror executare a fost suspendată de instanțele de judecată, potrivit legii, dacă erau neachitate la bugetul de stat până la data depunerii decontului.

In ceea ce privește deconturile de TVA de către societățile care fac parte dintr-un grup fiscal unic de TVA, potrivit dispozițiilor legale în vigoare pana la aceasta data, doar decontul consolidat de taxă, care se depune de reprezentantul grupului fiscal unic reprezintă titlu de creanță, deconturile proprii ale membrilor fiind transmise organelor fiscal doar cu scop informativ.
Astfel, pentru ca deconturile proprii ale membrilor grupului fiscal unic să poată fi depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanță, dar să nu fie prelucrate ca titluri de creanță, a fost necesară inserarea unei căsuțe, în partea introductivă a formularului de decont, care să fie bifată de către reprezentantul grupului fiscal când completează decontul consolidat de taxă.

Ordinul 632/2021 este disponibil AICI.

Instructiunile de completare a noii D300 sunt –AICI.

Articole similare

Comentariul tau aici