Atentie pentru cei care vor sa aplice pentru granturi : OUG 130 modificata in 16.10.2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Cei care vor sa aplice pentru granturile reglementate de OUG 130/2020 trebuie sa tina cont ca in MOF 954 din 16.10.2020 s-au adus cateva modificari acestei ordonante prin OUG 174/2020 , astfel:

  • se introduce prevederea ca verificarea utilizării fondurilor potrivit destinațiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se va face de catre MEEMA pe bază de eșantion de 1%, pe perioada de durabilitate a schemei, dar nu mai mult de 3 ani.
  • se aduc cateva modificari de formulare- pentru mai multa claritate in ce priveste obligatia de cofinantare in cadrul granturilor de investitii . Astfel, Granturile pentru investiții nu includ cofinanțarea proprie a beneficiarilor stabilită în procent de minimum 15% din valoarea grantului solicitat (anterior se preciza ca este vorba de valoarea proiectului de investiții solicitat) de către beneficiarii din regiunile mai puțin dezvoltate și 30% din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunea București-Ilfov.
  • se introduce prevederea ca pentru finalizarea implementării schemei de ajutor de stat aferente, cheltuielile realizate de MEEMA în parteneriat cu AIMMAIPE și STS sunt eligibile pentru sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente perioadei de programare 2021-2027, în condițiile legii, pentru asigurarea resurselor umane și materiale necesare activității de monitorizare a durabilității proiectelor derulate și a investițiilor realizate de beneficiari, implicit a realizării indicatorilor de proiect, în perioada 1 ianuarie 2024-30 iunie 2025.
  • se modifica criteriile de selectie la proiectele de investitii:
Criterii vechiCriterii noi
a)Criterii de evaluare a rentabilității proiectelor de investiții (RIR) – 25 puncteIndicatori economico-financiari:
• RIR: < 5% – 10 puncte
• RIR: ≥ 5,01% și < 7,5% – 15 puncte
• RIR: ≥ 7,51% – 25 puncte
a)Criterii de evaluare a rentabilității proiectelor de investiții (RIR) -25 puncte Indicatori tehnico-economici:
• RIR: < 5% – 25 puncte
•RIR: ≥ 5,00% și < 7,5% – 15 puncte
•RIR: ≥ 7,50% – 10 puncte
b1)Criterii privind cofinanțarea proiectelor de investiții – maximum 35 puncte• peste 35% – 35 puncte• ≥ 25% și < 35% – 30 puncte• ≥ 20% și < 25% – 20 puncte• > 15% și < 20% – 10 puncteb1) nu se modifica
b2)Pentru regiunea București-Ilfov, criteriile privind cofinanțarea proiectelor de investiții – maximum 35 puncte se calculează după cum urmează:• peste 45% – 35 puncte• ≥ 40% și < 45% – 30 puncte• ≥ 35% și < 40% – 20 puncte• > 30% și < 35% – 10 puncteb2) nu se modifica
c)Raportul dintre cuantumul grantului solicitat și profitul operațional înregistrat în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare – 30 puncte
≤ 3 – 30 puncte
> 3 și ≤ 4 – 15 puncte
> 4 – 5 puncte
c)Raportul dintre cuantumul grantului solicitat și profitul operațional înregistrat în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare – 30 puncte
≤ 3 – 30 puncte
> 3 și ≤ 4 – 15 puncte  
> 4 – 5 puncte
În cazul în care aplicantul nu a înregistrat profit operațional în anul fiscal anterior, va fi punctat cu zero puncte.
d)Apartenența domeniului de activitate pe codul CAEN la soldul negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS) – 10 puncte• Sold negativ – 10 puncte• Sold pozitiv – 0 puncted) nu se modifica

Articole similare

Comentariul tau aici