Baza de calcul concediu medical vs concediu de odihna

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Baza de calcul a indemnizatiei de concediu medical:

Baza legala : OUG nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate .

Articolul 10 alin. (1) prevede ca baza de calcul al indemnizațiilor de concediu medical a persoanelor angajate, se determină ca medie a veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, până la limita a 12 salarii minime brute pe țară lunar, pe baza cărora se calculează contribuția asiguratorie pentru muncă .

Monografii contabile 2019 – comanda aici.

Baza de calcul a indemnazatiei de concediu de odihna

Baza legala: Codul muncii, art 150.

Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizație de concediu, care nu poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizațiile și sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă, prevăzute în contractul individual de muncă.

Indemnizația de concediu de odihnă reprezintă media zilnică a drepturilor salariale prevăzute mai sus din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu .

Articole similare

Comentariul tau aici