Bilanturile intocmite pentru efectuarea operatiunilor de fuziune, divizare sau lichidare – format pdf actualizat 07.01.2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

ANAF a actualizat in 07.01.2021 formatul pdf al situaţiilor financiare anuale întocmite în vederea efectuării operaţiunilor de fuziune, divizare sau lichidare.

Noutati fiscale 2021

Potrivit art. 36 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aceste situatii se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

Potrivit art. 263 si 268 din Legea societăților nr.31/1990, republicata, cu modificările si completările ulterioare, după terminarea lichidării, lichidatorii întocmesc situaţia financiară.

Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale generat prin programul de asistentă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml, care conţine datele de identificare a societăţii, la care trebuie ataşat şi un fişier cu extensia zip.

Fişierul cu extensia zip va conţine situaţiile financiare anuale şi documentele cerute de lege aşa cum acestea sunt întocmite de societăţile comerciale şi scanate, alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip.

Componentele şi structura situaţiilor financiare anuale sunt cele prevăzute de reglementările contabile aplicabile.

Fişierul zip ataşat situaţiilor financiare anuale nu va conţine parolă.

Articole similare

Comentariul tau aici