Calendar declaratii fiscale scadente in ultima parte a lunii mai 2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Conform calendarului publicat de ANAF, urmatoarele declaratii sunt scadente pana in 25, 30 respectiv 31 mai:

25 Mai 2022

Formularul 212 – Depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice

Formularul 230 – Depunerea Cererii privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat

Formularul 100 – Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat

Formularul 112 – Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă

Formularul 224 – Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România

Formularul 300 – Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată de catre persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 316 Legea 227/2015 Lunar, trimestrial, semestrial, anual, in functie de caz

Formularul 301 – Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă

 Formularul 307 – Depunerea Declarației privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată

Formularul 311 – Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal

Formularul 390 VIES – Depunerea Declarației recapitulative privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare

30 Mai 2022

Formularul 394 – Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA – aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr.227/2015)

31 Mai 2022

Anexa nr.27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal – Depunerea Cererii de restituire a accizelor în baza prevederilor art.395 din Codul fiscal

Formular 398 – Depunerea Declaraţie specială de TVA (VAT Return One Stop Shop)

D406 – declaraţia informativă SAF-T

Pentru mai multe detalii legate de depunerea acestor declaratii puteti sa accesati calendarul de pe site-ul ANAF

Articole similare

Comentariul tau aici