Cand este obligatoriu cazierul fiscal?

Conform ordonantei nr. 39/2015, cazierul fiscal este obligatoriu in urmatoarele situatii:

  • la infiintarea societatilor, a societatilor cooperative, a cooperativelor agricole si a entitatilor fara personalitate juridica, de catre asociati, actionari, membri si reprezentantii legali sau desemnati;
  • la solicitarea inscrierii asociatiilor si fundatiilor in Registrul asociatiilor si fundatiilor de catre asociatii sau membrii fondatori ai acestora, dupa caz, de catre acestia;
  • la autorizarea exercitarii unei activitati independente de catre solicitanti;
  • la cesiunea ori instrainarea sub orice forma a partilor sociale sau a actiunilor, de catre noii asociati, actionari sau membri;
  • la numirea de noi reprezentanti legali, precum si la cooptarea de noi asociati, actionari sau membri cu prilejul efectuarii majorarii de capital social de catre noii reprezentanti legali, asociati, actionari sau membri;
  • la numirea de noi reprezentanti legali, precum si in cazul cooptarii unor noi membri in asociatii si fundatii, atunci cand acestia dobandesc si calitatea de reprezentanti legali ai persoanei juridice deja inregistrate, de catre aceștia.
  • in alte cazuri prevazute de lege.

Articole similare

Comentariul tau aici