Obligatii angajat-angajator la incetarea raporturilor de munca

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

ANGAJATOR

1. Adeverinta de vechime – se emite la cererea salariatului. Adeverinta trebuie emisa in 15 zile de la data solicitarii. Daca angajatorul nu poate elibera adeverinta de vechime, salariatul poate cere eliberarea acesteia Inspectoratului Teritorial de Munca in a carui raza activeaza angajatorul.

2. Extras din Revisal – ce curpinde informatiireferitoare la:numar si data contract, functia, salariul brut, data inceperii, denumirea entitatii, CAEN, nume angajar)

3. Copii ale documentelor existente in dosarul de personal

ANGAJAT

1. Cererea scrisa de incetare a raporturilor de munca (demisia in cazul demisionarii).

2. Tichete de masa neutilizate. In cazul in care salariatului i-au fost acordat lunar tichete de masa, la incetarea contractului individual de munca, salariatul are obligatia de a restitui angajatorului tichetele de masa neutilizate, in cazul tichetelor de masa pe suport de hartie, sau valoarea corespunzatoare a tichetelor de masa pe suport electronic.

3. Predarea tuturor echipamentelor si dispozitivelor ce i-au fost inmanate la angajare. (telefon, masina, laptop).

4. Respectarea termenului de preaviz. Daca acesta a fost prevazut in contractul individual de munca. Termenul nu poate fi mai mare de 20 de zile lucratoare pentru salariatii cu functii de executie si 45 de zile lucratoare pentru salariatii cu functii de conducere.

5. Nu in ultimul rand, indeplinirea tuturor sarcinilor ce i-au fost atribuite inaintea incetarii contractului individual de munca.

Articole similare

Comentariul tau aici