Care este plafonul veniturilor supuse impozitului care pot fi obtinute in CIC fara a atrage suspendarea indemnizatiei?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

O persoana aflata in concediu de crestere copil poate sa obtina venituri supuse impozitului pe venit in contextul desfaurarii unei activitati, in anumite limite, fara ca acest lucru sa atraga suspendarea indemnizatiei.

Astfel, potrivit OUG 111/2010 art. 16 alin (3) lit c), prin excepție de la prevederile alin. (2) lit. i), plata indemnizației pentru creșterea copilului nu se suspendă în cazul în care persoana îndreptățită se află în una sau mai multe dintre următoarele situații:

… „ c) realizează, în decursul unui an calendaristic, venituri supuse impozitului, prin desfășurarea efectivă a unei activități în perioada de concediu, al căror nivel net nu depășește de 5 ori cuantumul minim al indemnizației stabilit la art. 2 alin. (2).

Art. 2 alin (2) prevede ca, cuantumul minim al indemnizației lunare nu poate fi mai mic decât suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referință.

Pe anul 2019 ISR este 500 lei

Plafonul pe un an este astfel: 5 *2,5 * 500 lei = 6.250 lei/an.

Articole similare

Comentariul tau aici