Care sunt principalii utilizatori ai informatiei contabile?

 

Principalii utilizatori ai informaţiei contabile  sunt:

  • Investitorii actuali şi potenţiali sunt interesaţi de câştigurile care pot fi obţinute din investiţia într-o anumită întreprindere, împreună cu riscurile aferente;
  • Conducerea întreprinderii Managerii folosesc informaţiile contabile la întocmirea sistemului de bugete, dar mai ales în faza de control a realizării planurilor şi programelor;
  • Salariaţii doresc informaţii privind stabilitatea locurilor de muncă, dar şi despre gradul în care li se repartizează o fracţiune corectă din valoarea adăugată de întreprindere;
  • Creditorii financiari sunt băncile şi alte instituţii similare interesate de lichiditatea şi solvabilitatea pe termen lung a întreprinderii, de capacitatea ei de a rambursa la termen creditele contractate, împreună cu dobânzile aferente;
  • Creditorii comerciali sunt furnizorii de bunuri şi servicii, a căror preocupare este lichiditatea pe termen scurt a întreprinderii;
  • Clienţii au în vedere continuitatea relaţiilor comerciale cu întreprinderea, în special în situaţiile în care aceasta se află în situaţie de monopol sau oligopol pe piaţa respectivă;
  • Nevoile informaţionale ale guvernului se individualizează la nivelul instituţiilor sale;
  • Publicul se aşteaptă ca întreprinderile să furnizeze informaţii despre impactul activităţii asupra comunităţilor locale, asupra mediului natural, iar organizaţiile pentru protecţia consumatorilor sunt interesate de reflectarea în preţuri a calităţii produselor şi serviciilor

Articole similare

Comentariul tau aici