Ce ajustari de TVA deductibila poti opera atunci cand treci de la neplatitor la platitor de TVA?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Firmele aflate in urmatoarele situatii :

  • cele care ulterior inceperii activitatii opteaza pentru inregistrarea in scop de TVA sau
  • cele care solicita inregistrarea in scop de TVA prin depasirea plafonului de scutire

au dreptul de ajustare a TVA deductibila pentru anumite tipuri de bunuri si servicii achizitionate in perioada in care erau neplatitoare de TVA, astfel:

a) pentru bunurile aflate în stoc, serviciile neutilizate şi activele corporale fixe în curs de execuţie, constatate pe bază de inventariere, în momentul trecerii la regimul normal de taxare, potrivit art. 304 din Codul fiscal;
b) pentru bunurile de capital pentru care perioada de ajustare a deducerii nu a expirat, aflate în proprietatea sa în momentul trecerii la regimul normal de taxă, potrivit art. 305 din Codul fiscal;
c) pentru activele corporale fixe care până la data de 31 decembrie 2015 nu erau considerate bunuri de capital, care au fost fabricate sau achiziţionate până la 1 ianuarie 2016 şi care nu sunt complet amortizate la momentul trecerii la regimul normal de taxă, potrivit art. 306 din Codul fiscal;
d) pentru achiziţiile de bunuri şi servicii care urmează a fi obţinute, respectiv pentru care exigibilitatea de taxă a intervenit conform art. 282 alin. (2) lit. a) şi b) din Codul fiscal înainte de data trecerii la regimul normal de taxă şi al căror fapt generator de taxă, respectiv livrarea/prestarea, are loc după această dată.

Declararea ajustarilor

Ajustările efectuate se înscriu în primul decont de taxă depus după înregistrarea în scopuri de TVA sau, după caz, într-un decont ulterior (Normele la codul fiscal, pct. 83. alin.(12)).

Articole similare

Comentariul tau aici