Ce componente au situatiile financiare la 2020 in functie de marimea firmei ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

MicroentitatiEntitati miciEntitati mijlocii si mari
Sunt acele entitat care la data bilantului nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime :
a) totalul activelor: 1.500.000 lei;
b) cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei;
c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 10, întocmesc situații financiare anuale care cuprind:
Nu se încadrează în categoria microentităților și nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii
a) totalul activelor: 17.500.000 lei;
b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;
c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50
La data bilanțului depășesc limitele a cel puțin două dintre cele trei criterii de mărime prevazute la entitati mici.
Situatiile financiare cuprind:
-bilanț prescurtat (cod 10)
-cont prescurtat de profit și pierdere (cod 20)
-formularul „Date informative“ (cod 30)
-formularul „Situația activelor imobilizate“ (cod 40)
– informații potrivit pct. 576 alin. (2) din OMFP. 1.802/2014
Situatiile financiare cuprind:
-bilanț prescurtat (cod 10)
-cont de profit și pierdere (cod 20)
-note explicative la situațiile financiare anuale.
-formularul „Date informative“ (cod 30)
-formularul „Situația activelor imobilizate“ (cod 40)
Opțional:
– situația modificărilor capitalului propriu și/sau
-situația fluxurilor de trezorerie.
Situatiile financiare cuprind:
-bilanț (cod 10)
-cont de profit și pierdere (cod 20)
-formularul „Date informative“ (cod 30)
-formularul „Situația activelor imobilizate“ (cod 40)
-situația modificărilor capitalului propriu;
-situația fluxurilor de trezorerie;
-notele explicative la situațiile financiare anuale.

Citeste si :

Articole similare

Comentariul tau aici