Ce documente trebuie sa pregatesti atunci cand incetezi un CIM?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Dosarul de personal trebuie sa cuprinda urmatoare documente:

  • Actele necesare angajarii
  • Contractul individual de munca
  • Acte aditionale si alte documente referitoare la modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca
  • Acte de studii/certificate de calificare
  • Alte documente care certifica legalitatea si corectitudinea completarii in registru

Orice fost salariat al unei firme are dreptul sa solicite angajatorului in scris, copie ale documentelor existente in dosarul personal, iar angajatorul are termen de 15 zile lucratoare de la data solicitarii sa elibereze actele solicitate.

*documentele trebuie sa fie eliberate in copie certificata pentru conformitate cu originalul de catre reprezentantul legal al angajatorului sau de persoana imputernicita de angajator.

Ce obligatii au angajatorii in cazul incetarii activitatii pentru un salariat ?

  1. Obligatia sa elibereze acestuia o adeverinta care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca si in specialitate din registrul de evidenta al salariatilor.
  2. La solicitarea scrisa a salariatului sau a unui fost salariat, angajatorii sunt obligati sa ii elibereze acestuia un extras din registru, datat si certificat pentru conformitate, sau o adeverinta care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca si in specialitate, astfel cum rezulta din registru si din dosarul personal, in termen de cel mult 15 zile de la data solicitarii.
  3. Datele din registru si dosarele de personal ale fiecarui salariat se pastreaza in conditii corespunzatoare, care sa asigure securitatea datelor, precum si respectarea prevederilor legale privind protectia datelor datelor cu character personal. Angajatorii raspund pentru asigurarea acestor conditii, precum si pentru orice prejudiciu produs salariatului sau oricarei alte persoane fizice sau juridice prin incalcarea acestor obligatii ( nerespectarea prevederilor constituie contraventie si se sanctionează cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei incalcarea de catre angajator ).

In cazul in care angajatorul se afla in imposibilitatea de a elibera un extras din registru, salariatul/fostul salariat poate solicita inspectoratului teritorial de munca eliberarea unui extras din registru din care sa rezulte activitatea desfasurata la acesta, in calitate de salariat. Inspectoratul teritorial de munca in cauza elibereaza documentul, in baza registrului electronic transmis de angajator, in termen de cel mult 15 zile de la data solicitarii.

Baza legala : HOTĂRÂRE nr. 905 din 14 decembrie 2017

Articole similare

Comentariul tau aici