Ce este darea in plata?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Darea in plata reprezinta actiunea prin care se efectueaza transferul dreptului de proprietate asupra imobilului ipotecat, de la consumator catre creditor, in vederea stingerii datoriei izvorand din contractul de credit ipotecar.

In acest sens, consumatorul transmite creditorului, prin intermediul unui executor judecatoresc, al unui avocat sau al unui notar public, o notificare prin care il informeaza ca a decis sa ii transmita dreptul de proprietate asupra imobilului in vederea stingerii datoriei izvorand din contractul de credit ipotecar, detaliind si conditiile de admisibilitate a cererii.

De asemenea, notificarea trebuie sa  cuprinda si stabilirea unui interval orar, in doua zile diferite, in care reprezentantul legal sau conventional al institutiei de credit sa se prezinte la un notar public propus de debitor in vederea incheierii actului translativ de proprietate, prin care se stinge orice datorie a debitorului, principal, dobanzi, penalitati, izvorand din contractul de credit ipotecar, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi.

Prima zi de convocare la notarul public nu poate fi stabilita la un termen mai scurt de 30 de zile libere si nici mai lung de 90 de zile, perioada in care se suspenda orice plata catre creditor, precum si orice procedura judiciara sau extrajudiciara demarata de un creditor sau de persoane care se subroga in drepturile acestuia indreptata impotriva consumatorului sau a bunurilor acestuia. Neprezentarea debitorului la termenele indicate in notificare echivaleaza cu renuntarea la notificarea de dare in plata si partile vor fi repuse de drept in situatia anterioara.

Cine poate beneficia de prevederile legii nr. 77/2016?

Pot beneficia de prevederile Legii nr. 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite consumatorii care au contractat un credit cu scopul de a achizitiona, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinatie de locuinta sau, indiferent de scopul pentru care a fost contractat, este garantat cu cel putin un imobil avand destinatia de locuinta.

 • prin consumator, se intelege orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, care actioneaza in scopuri din afara activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale. Consumatorul nu trebuie sa fi fost condamnat printr-o hotarare definitiva pentru infractiuni in legatura cu creditul pentru care se solicita darea in plata.
 • cuantumul sumei imprumutate, la momentul acordarii, nu depasea echivalentul in lei al 250.000 euro, suma calculata la cursul de schimb publicat de Banca Nationala a Romaniei in ziua incheierii contractului de credit.
 • darea in plata se poate aplica si in cazul in care creditul dat in plata este garantat cu fideiusiunea si/sau solidaritatea unuia sau mai multor codebitori sau coplatitori. In cazul in care creditul a fost garantat cu doua sau mai multe bunuri, dintre care cel putin un imobil avand destinatie de locuinta, debitorul va oferi in plata toate bunurile ipotecate in favoarea Bancii.
 • prevederiile legii nu se aplica creditelor acordate prin programul “Prima Casa”.

Pe tot parcusul procedurii de dare in plata, respectiv de la data notificarii creditorului cu privire la decizia de transmitere a dreptului de proprietate asupra imobilului si pana la data stabilita pentru prezentarea la notar in vederea perfectarii transferului de proprietate, partile au posibilitatea de a conveni asupra unor conditii alternative de continuare a relatiei contractuale.

Care sunt etapele procesului de dare in plata?

Conform legii nr. 77/2016 va fi necesara formularea unei notificari adresata Bancii prin intermediul unui notar public, avocat sau executor judecatoresc, cu respectarea conditiilor prevazute de lege. Data notificarii va fi data primirii si inregistrarii acesteia in banca.

Notificarea trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:

 • extras de carte funciara autentic, care sa ateste ca nu sunt sarcini in favoarea tertilor (ex: sechestru, imobilul este inchiriat, exista un drept de uzufruct, sarcini in favoarea altor creditori);
 • certificat de cazier judiciar din care sa rezulte ca nu ai fost condamnat pentru infractiuni in legatura cu creditul pentru care soliciti darea in plata;
 • certificatul de atestare fiscala din care sa rezulte ca nu exista datorii neachitate/restante;
 • adeverinta emisa de Asociatia de proprietari din care sa rezulte ca nu sunt datorii locative neachitate/restante;
 • certificatul de performanta energetica.

Pentru realizarea darii de plata este necesar a fi indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

 • raporturilor juridice dintre consumatori și instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare sau cesionarii creanțelor deținute asupra consumatorilor.
 • cuantumul sumei imprumutate, la momentul acordarii, nu depasea echivalentul in lei al 250.000 euro, suma calculata la cursul de schimb publicat de catre Banca Nationala a Romaniei in ziua incheierii contractului de credit;
 • creditul a fost contractat de consumator cu scopul de a achizitiona, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinatie de locuinta sau, indiferent de scopul pentru care a fost contractat, este garantat cu cel putin un imobil avand destinatia de locuinta;
 • consumatorul sa nu fi fost condamnat printr-o hotarare definitiva pentru infractiuni in legatura cu creditul pentru care se solicita aplicarea prezentei legi.
 • este indeplinitaconditia privind impreviziunea.

Impreviziunea reprezinta:

 1. pe durata executarii contractului de credit, cursul de schimb valutar, aplicabil in vederea cumpararii monedei creditului, inregistreaza la data transmiterii notificarii de dare in plată o crestere de peste 52,6% fata de data incheierii contractului de credit. In vederea calcularii procentului de 52,6% se va avea in vedere cursul publicat de Banca Nationala a Romaniei la data transmiterii notificarii de plata si cursul de schimb publicat de Banca Nationala a Romaniei la data incheierii contractului de credit;
 2. pe durata executării contractului de credit, obligația de plată lunară înregistrează o creștere de peste 50% ca urmare a majorării ratei de dobândă variabilă.

In vederea echilibrarii riscurilor izvorand din contractul de credit, precum si din devalorizarea bunurilor imobile, cele mentionate mai sus se aplica atat contractelor de credit aflate in derulare la momentul intrarii sale in vigoare, cat si contractelor incheiate dupa aceasta data.

Articole similare

Comentariul tau aici