Ce este un gestionar? Ce responsabilitati are si ce garantii i se retin?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Baza legala : Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii și raspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autorităților sau instituțiilor publice

Ce este un gestionar?

Gestionarul este acel angajat al unei persoane juridice prevăzute la art. 176 din Codul penal care are ca atribuții principale de serviciu :

 • primirea
 • păstrarea și
 • eliberarea de bunuri aflate în administrarea, folosința sau deținerea, chiar temporară, a acesteia.

Art 176 din Codul penal arata ca prin termenul public se înțelege tot ce privește autoritățile publice, instituțiile publice sau alte persoane juridice care administrează sau exploatează bunurile proprietate publică.

Asadar, definitia gestionarului data de aceasta lege face referire la entitatile publice.

Raspunderea gestionarului

 • Incalcarea dispozițiilor legale cu privire la gestionarea bunurilor atrage raspunderea materiala, disciplinara, administrativa, penala sau civila, după caz.
 • Angajatii raspund material, potrivit codului muncii și prevederilor prezentei legi, pentru pagubele cauzate în gestiuni prin fapte ce nu constituie infractiuni.
 • Gestionarul raspunde integral față de agentul economic, autoritatea sau institutia publică pentru pagubele pe care le-a cauzat în gestiunea sa.
 • Primirea bunurilor în cantitati inferioare celor inscrise în actele insotitoare sau cu vicii aparente, fără a se fi întocmit acte legale de constatare, precum și nesolicitarea asistentei tehnice de specialitate la primirea bunurilor, desi aceasta era necesară, atrag raspunderea gestionarului în condițiile de mai sus.
 • Gestionarul raspunde integral și în cazul în care atribuțiile sale fiind exercitate, potrivit dispozițiilor legale, de un delegat sau de o comisie, se constata o paguba fără a se putea stabili ca aceasta s-a produs în absenta gestionarului.
 • Cand paguba în gestiune a fost cauzata de gestionar împreună cu alt angajat al agentului economic, autorității sau institutiei publice, ei raspund integral, fiecare în măsura în care a contribuit la producerea pagubei.
 • Dacă nu se poate determina măsura în care fiecare a contribuit la producerea pagubei, despăgubirea se repartizeaza între cei în cauza proportional cu cîștigul mediu al fiecaruia pe ultimele 3 luni; în cazul pagubei constatate intr-o gestiune în care manipularea bunurilor se face în colectiv de mai mulți angajați sau în schimburi succesive, fără predare de gestiune între schimburi, despăgubirea se repartizeaza și proportional cu timpul lucrat de fiecare, de la ultima inventariere, în gestiunea în care s-a produs paguba.

Constituirea de garantii

Gestionarul are obligația de a constitui o garantie în numerar.


Ministerele și celelalte organe centrale stabilesc, în functie de natura și valoarea bunurilor gestionate, plafoanele valorice și condițiile în care este obligatorie și constituirea unor garantii suplimentare, constind din:


a) afectarea unor bunuri imobile sau bunuri mobile de folosință indelungata, proprietate a gestionarului sau a unor terti, pentru garantarea față de agentul economic, autoritatea sau institutia publică, a acoperirii pagubelor ce s-ar cauza de gestionar;
b) obligații asumate de terti față de agentul economic, autoritatea sau institutia publică de a acoperi pagubele ce s-ar cauza de gestionar, fie integral, fie pentru o sumă determinata.

Garantia suplimentara poate fi constituita și în numerar.

Constituirea garantiei se face prin contract incheiat în scris.
Garantiile reciproce între gestionari nu sînt admise. Aceeasi persoana nu poate constitui garantii pentru mai mulți gestionari. Cel care constituie garantia va declara, în scris, dacă a mai constituit alte garantii.
Garantiile suplimentare se constituie înainte de încredințarea gestiunii.

Nivelul garantiei

 • Garantia în numerar va fi de minimum un salariu și de maximum trei salarii tarifare lunare ale gestionarului; ea nu va putea depăși valoarea bunurilor încredințate.
 • Pentru gestionarii retribuiti pe bază de cota procentuala, cuantumul minim al garantiei în numerar va fi echivalent cu cîștigul mediu pe o luna, iar cel maxim cu cîștigul mediu pe 3 luni.
 • Garantia în numerar se retine în rate lunare de 1/10 din salariul tarifar lunar sau din cîștigul mediu pe o luna, după caz. Dacă, din cauza altor retineri, ratele din contul garantiei în numerar nu pot fi reținute, gestionarul este obligat să le depuna.

Articole similare

Comentariul tau aici