Ce presupune clauza de neconcurenta?

 

Atat in momentul incheierii unui contract individual de munca cat si pe parcursul executarii acestuia, partile contractante pot sa negocieze includerea in contract a unei clauze numita clauza de neconcurenta. Aceata clauza interzice salariatului ca dupa incetarea contractului sa presteze in interes propriu sau al unui tert, orice activitate care se afla in concurenta  cu cea prestata de angajatorul sau.

In schimbul acestui fapt, salariatul va primi o indemnizatie de neconcurenta lunara suportata de angajator si este de cel putin 50% din media veniturilor salariale brute ale salariatului din ultimele 6 luni anterioare datei încetării contractului individual de muncă sau, în cazul în care durata contractului individual de muncă a fost mai mică de 6 luni, din media veniturilor salariale lunare brute cuvenite acestuia pe durata contractului.

Clauza de neconcurenţă îşi produce efectele numai dacă în cuprinsul contractului individual de muncă sunt prevăzute în mod concret activităţile ce sunt interzise salariatului la data încetării contractului, cuantumul indemnizaţiei de neconcurenţă lunare, perioada pentru care îşi produce efectele clauza de neconcurenţă, terţii în favoarea cărora se interzice prestarea activităţii, precum şi aria geografică unde salariatul poate fi în reală competiţie cu angajatorul.

Articole similare

Comentariul tau aici