Ce trebuie sa contina fisierul zip atasat la bilant ?

Fişierul cu extensia zip va conţine :

  • note explicative la situaţiile financiare anuale (cu exceptia microentitatilor care nu prezinta note ci doar o informare mult mai scurta – vezi aici mai multe detalii)
  • situaţia modificărilor capitalului propriu şi situaţia fluxurilor de numerar, după caz;
  • raportul administratorilor;
  • raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz;
  • propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile;
  • declaraţia scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din legea contabilităţii, prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale)

Acestea trebuie sa fie scanate alb-negru, lizibil, şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 10 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip. Fişierul zip ataşat situaţiilor financiare anuale nu va conţine parolă.

Articole similare