Ce trebuie sa contina fisierul zip atasat la bilant ?

Fişierul cu extensia zip va conţine : note explicative la situaţiile financiare anuale (cu exceptia microentitatilor care nu prezinta note ci doar o informare mult mai scurta – vezi aici mai multe detalii) situaţia modificărilor capitalului propriu şi situaţia fluxurilor de numerar, după caz; raportul administratorilor; raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz; propunerea de distribuire a profitului…

Mai mult