Ce trebuie sa contina fisierul zip atasat la bilant ?

Fişierul cu extensia zip va conţine : note explicative la situaţiile financiare anuale (cu exceptia microentitatilor care nu prezinta note ci doar o informare mult mai scurta – vezi aici mai multe detalii) situaţia modificărilor capitalului propriu şi situaţia fluxurilor de numerar, după caz; raportul administratorilor; raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz; propunerea de distribuire a profitului…

Mai mult

Ce trebuie sa contina fisierul zip anexat la situatiile financiare ?

Fişierul cu extensia zip  trebuie sa conţina toate documentele cerute de lege ,de exemplu: ·         note explicative la situaţiile financiare anuale ·          situaţia modificărilor capitalului propriu (daca este cazul) ·         situaţia fluxurilor de numerar (daca este cazul); ·         raportul administratorilor; ·         raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz; ·         propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire…

Mai mult