CESOP – Ce este ? Cine trebuie sa depuna ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT

CESOP – Central Electronic System of Payment Information sau in limba romana Sistemul electronic central de informații de plată, respectiv o bază de date europeană, unde vor fi stocate, agregate şi verificate informatiile cu alte baze de date europene. Toate informaţiile vor fi apoi puse la dispoziţia experţilor antifraudă din Statele Membre prin intermediul unei reţele numite Eurofisc.

Noua obligaţie de raportare a prestatorilor de servicii de plată va intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2024.

1. Cui i se aplică obligaţia de raportare ?

“Prestatori de servicii” de plată înseamnă:

 • instituţiile de credit, categorie care cuprinde, de exemplu, băncile complet autorizate care sunt stabilite în Europa, precum şi sucursalele europene ale instituţiilor de credit care îşi au sediul central în afara UE şi care prestează servicii de plată;
 • instituţiile emitente de monedă electronică, categorie care cuprinde toţi prestatorii de servicii de plată care prestează servicii de plată în monedă electronică, de exemplu emitenţii de portofele electronice şi emitenţii de cupoane valorice (vouchere)/carduri electronice;
 • instituţiile de plată, categorie reziduală care poate cuprinde toate întreprinderile care prestează servicii de plată şi care nu îndeplinesc criteriile de includere în niciuna dintre celelalte categorii enumerate mai sus. Această categorie poate cuprinde întreprinderile care prestează servicii de plată, precum emiterea de carduri de credit/de debit, acceptarea operaţiunilor de plată, procesarea plăţilor, iniţierea plăţilor sau platformele, care prestează servicii de plată şi care acţionează atât pe seama plătitorului, cât şi pe seama beneficiarului plăţii etc.
 • instituţiile de virament poştal care prestează servicii de plată.

2. Servicii de plată vizate

Sunt supuşi obligaţiei de raportare numai prestatorii de servicii de plată care prestează următoarele servicii de plată:

 • executarea de operaţiuni de plată şi de transferuri de fonduri în conturi de plăţi;
 • executarea de operaţiuni de plată acoperite de o linie de credit;
 • emiterea de instrumente de plată şi acceptarea de operaţiuni de plată;
 • instituţiile de virament poştal care prestează servicii de plată.

3. Termenele de depunere

Întrucât declararea datelor se va efectua trimestrial, prima transmitere se va realiza în aprilie 2024. Termene limită de raportare pentru prestatorii de servicii de plată:

 • 30 aprilie           Perioada 1 (ianuarie-martie)
 • 31 iulie              Perioada a 2-a (aprilie-iunie)
 • 31 octombrie    Perioada a 3-a (iulie-septembrie)
 • 31 ianuarie        Perioada a 4-a (octombrie-decembrie)

4. Monitorizarea şi declanşarea obligaţiei de raportare

 • entitatea raportoare trebuie să fie un prestator de servicii de plată;
 • entitatea raportoare trebuie să presteze servicii de plată;
 • entitatea raportoare trebuie să fie implicată în procesarea unei plăţi dintre un plătitor şi un beneficiar al plăţii, în cazul în care plătitorul se află într-un stat membru, iar beneficiarul plăţii se află într-un alt stat membru, pe un teritoriu terţ sau într-o ţară terţă.

Când sunt îndeplinite condiţiile de mai sus plata intră în domeniul de aplicare al obligaţiei de raportare. Ea nu este însă raportată decât dacă sunt îndeplinite două condiţii suplimentare, ceea ce se stabileşte pe baza unui test de monitorizare efectuat de prestatorii de servicii de plată.

Aceste două condiţii suplimentare sunt următoarele:

 • plata raportată trebuie să fie o plată transfrontalieră
 • prestatorul de servicii de plată care prestează servicii de plată într-un stat membru trebuie să execute în statul membru respectiv cel puţin 25 de plăţi transfrontaliere pe trimestru către un singur beneficiar al plăţilor, pentru a se declanşa obligaţia de raportare.
BAZA LEGALĂ
 • DIRECTIVA (UE) 2020/284 
 • REGULAMENTUL (UE) 2020/283 
 • REGULAMENTUL DE PUNERE îN APLICARE (UE) 2022/1504 
 • Proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal – se află în proces de (re)avizare interministerială, constând în transpunerea Directivei (UE) 2020/284 a Consiliului din 18 februarie 2020 de modificare a Directivei 2006/112/CE (“Directiva TVA”) în ceea ce priveşte introducerea anumitor cerinţe pentru prestatorii de servicii de plată.

Citeste si:

Operatiuni de incasari si plati in numerar – plafoane si interziceri

Articole similare

Comentariul tau aici