Cine depune raportari contabile anuale?

Raportările contabile anuale se intocmesc şi se depun de următoarele entităţi:

► persoanele juridice aflate in lichidare ( asa cum rezulta din art. 36 alin.3 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

► subunitatile deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European (potrivit art. 5 din Legea contabilitatii nr. 82/1991 acestea nu depun situatii financiare anuale)

► entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic potrivit art. 27 alin. (3) şi (3^1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991

► persoanele juridice ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic potrivit art. 13 alin. (1) şi (2) din OMFP nr. 1286/2012

Raportarile contabile anuale cuprind următoarele formulare:

▪ Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10)

▪ Situaţia veniturilor şi cheltuielilor (cod 20),

▪ Date informative (cod 30) ;

▪ Situaţia activelor imobilizate (cod 40),

Termenul de depunere a raportarilor contabile anuale :

► 150 de zile de la incheierea anului calendaristic de catre subunitatile deschise in

Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European si entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic cf. art. 27 alin. 3 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

► 150 de zile la incheierea anului calendaristic de către persoanele juridice ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic

► 90 de zile de la incheierea anului calendaristic de catre persoanele juridice aflate in lichidare .

 

Articole similare

Comentariul tau aici