Cine este obligat sa se inregistreze in registrul RO e-Factura? F 082

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

ANAF a publicat pe data de 2 iulie 2024 un proiect de ordin privind aprobarea Procedurii privind organizarea și înscrierea în Registrul RO e-Factura obligatoriu, precum și a modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului (082) ”Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura obligatoriu”.

OUG nr. 69/2024 publicată în data de 21.06.2024 stabileste la art.106 și art.107, entitățile care au obligația ca, până la data de 1 iulie 2025, să solicite înscrierea în Registrul RO e-Factura obligatoriu, dacă nu au optat pentru aplicarea sistemului național RO e-Factura.

Aceste entitati sunt:


a) asociațiile și fundațiile constituite în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, alte asociații fără scop lucrativ/patrimonial, partidele politice, cultele, care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, pentru facturile emise începând cu data de 1 iulie 2025;
b) agricultorii persoane fizice care aplică Regimul special pentru agricultori prevăzut la art. 3151 din Codul fiscal, pentru facturile emise începând cu data de 1 iulie 2025.
Prin prevederile art.106 alin.(5) dn această ordonanță de urgență, s-a prevăzut ca Registrul RO e-Factura obligatoriu devine operaţional începând cu data de 1 iulie 2025.

Proiectul publicat in 02.07.2024 contine procedura privind organizarea și înscrierea în Registrul RO e-Factura obligatoriu și un formular prin care entitățile obligate să poată solicita înregistrarea în acest registru.

Înscrierea în Registrul RO e-Factura obligatoriu și radierea din Registru RO e-Factura obligatoriu

Pentru a solicita înscrierea în Registrul RO e-Factura obligatoriu se completează și se transmite formularul (082) “Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura obligatoriu” până la data de 1 iulie 2025.

Formularul (082) „Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura obligatoriu” se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii.

Entitățile care încep să desfășoare activități economice după data de 30 iunie 2025 au obligația de a completa și transmite formularul (082) înainte de a începe desfășurarea activităților economice. Aceste entități și persoane sunt înscrise în acest registru obligatoriu în termen de 3 zile lucrătoare de la data transmiterii formularului (082).

Entitățile sunt radiate din Registrul RO e-Factura obligatoriu, de la data radierii din Registrul contribuabililor/plătitorilor, potrivit legii.

Modelul formularului este prezentat mai jos:

Citeste si: Comunicat MF si ANAF: aplicatia de monitorizare GPS e-Transport

Articole similare

Comentariul tau aici