Cine poate tine contabilitatea unei firme in 2021?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In functie de forma de organizare, entitatile pot avea obligatii diferite referitoare la tinerea contabilitatii, astfel:

Contabilitatea companiilor

Potrivit legii contabilitatii nr. 82/1991 exista doua variante pentru a tine contabilitatea unei companii:

Varianta 1

Contabilitatea se organizeaza si se conduce, de regula, in compartimente distincte, conduse de catre directorul economic, contabilul-şef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie. Aceste persoane trebuie sa aiba studii economice superioare. Prin persoana imputernicita sa indeplineasca functia de director economic sau contabil-sef se intelege o persoana angajata potrivit legii care are studii economice superioare si care are atributii privind conducerea contabilitatii entitatii.

Varianta 2

Contabilitatea poate fi organizata si condusa pe baza de contracte de prestari de servicii în domeniul contabilitatii, incheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale CECCAR din Romania. Raspunderea pentru aplicarea necorespunzatoare a reglementarilor contabile revine directorului economic, contabilului-sef sau altei persoane imputernicite sa indeplineasca aceasta functie, impreuna cu personalul din subordine. In cazul in care contabilitatea este condusa pe baza de contract de prestari de servicii, incheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale CECCAR din Romania, raspunderea pentru conducerea contabilitatii revine acestora, potrivit legii si prevederilor contractuale.

Contabilitatea persoanelor fizice

In cazul persoanele fizice care desfăşoară activităţi în scopul realizării de venituri răspunderea pentru organizarea contabilităţii revine acestora.

Conducerea contabilităţii se poate efectua de către aceste persoane, situaţie în care răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine acestora.

În cazul în care contabilitatea este condusă în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană sau pe bază de contracte de prestări de servicii în domeniul contabilităţii, încheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România  sau pe bază de contracte/ convenţii civile încheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare, răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine acestor persoane, potrivit legii şi prevederilor contractuale.

Contabilitatea institutiilor publice

Instituţiile publice la care contabilitatea nu este organizată în compartimente distincte sau care nu au persoane încadrate cu contract individual de muncă sau numite într-o funcţie publică, potrivit legii, pot încheia contracte de prestări de servicii, pentru conducerea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Încheierea contractelor se face cu respectarea reglementărilor privind achiziţiile publice de bunuri şi servicii. Plata serviciilor respective se face din fonduri publice cu această destinaţie.

Baza legala: Legea 82/1991 (Legea contabilitatii)

Comanda de AICI – Noutati fiscale 2021

Articole similare

One Thought to “Cine poate tine contabilitatea unei firme in 2021?”

  1. CARMEN

    IN 2020 DE EXEMPLU CINE PUTEA SA TINA CONTABILITATEA?

Comentariul tau aici