Clauza de neconcurenta – CIM, indemnizatie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

1. Clauza de neconcurenta prevede obligatia angajatorului ca pe o perioada de maxim 2 ani, la un nou loc de munca, sa nu presteze actvitati concurente cu cele anterioare, in scimbul unei indemnizatii.

2. Clauza se stabileste la incheierea contractului individual de munca sau pe parcursul derularii activitatii, prin act aditional la CIM.

3. Clauza isi poate produce efectele numai daca in cuprinsul contractului individual de munca sunt prevazute urmtoarele:

  • activitatile ce sunt interzise salariatului la data incetarii contractului;
  • cuantumul indemnizatiei;
  • perioada pentru care isi produce efectele;
  • aria geografica unde salariatul poate fi in competitie;
  • tertii pentru care se interzice prestarea activitatii;

4. Indemnizatia de neconcurenta este de cel putin 50% din media veniturilor salariale brute din ultimele 6 luni anterioare datei incetarii contractului. Daca durata contractului individual de munca a fost mai mica de 6 luni se ia in calcul media veniturilor salariale lunare brute cuvenite salariatului pe durata contractului.

5. Indemnizatia de neconcurenta este o cheltuiala efectuata de angajator, este deductibila la calculul profitului impozabil si se impoziteaza la persoana fizica benefica.

Articole similare

Comentariul tau aici