Compensarea datoriilor intre agentii economcii

 

   Prevederile legale care reglementează compensarea datoriilor între societăți este asigurată prin HG 685/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadență ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar și a pierderilor din economie, și Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadență ale contribuabililor, persoane juridice.

In baza acestei legi, compensarea obligatiilor de plata reciproce intre persoanele juridice se face in baza de ordine de compensare, documente cu regim special ce sunt considerate documente justificative de inregistrare in contabilitate a stingerii creantelor si a datoriilor care fac obiectul compensarii.

Persoanele juridice care încheie un ordin de compensare sunt:

– inițiatorul – persoana juridică care solicită stingerea obligațiilor reciproce prin intermediul actului de compensare și

– destinatarul – persoana juridică care acceptă compensarea unei creanțe prin datoria sa către inițiator.

Initiatorul semneaza si stampileaza ambele exemplare, iar pe verso trece facturile pe care le achita cu  Ordinul de Compensare, iar destinatarul semneaza si stampileaza si el exemplarele.

Prevederea legală amintită anterior precizează că pentru sume reprezentând contravaloarea facturilor mai mici de 10.000 lei inclusiv, compensarea reciprocă între contribuabili, persoane juridice, se poate efectua și în afara cadrului instituțional reprezentat de Institutul de Management și Informatică, dar pe baza acelorași formulare, respectiv a ordinelor de compensare.

Fiecare parte implicată completează un Ordin de compensare în 2 exemplare: exemplarul roșu și exemplarul albastru.

 

Nota contabilă 401 = 4111, va fi însoțită de cele 2 formulare (albastru al societății inițiatoare și roșu al destinatarului)

Articole similare

Comentariul tau aici