Comunicat trimis de ANAF prin SPV celor cu obligatii restante la plata impozitelor cu retinere la sursa

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

ANAF trimite prin SPV comunicate celor care înregistreaza în evidența fiscală obligații fiscale restante, reprezentând impozite şi/sau contribuţii sociale cu reținere la sursă, a căror neplată în termen de 60 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege.
Potrivit art. 61 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare, ”constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 1 an la 5 ani sau cu amendă reţinerea şi neplata, încasarea şi neplata, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege, a impozitelor şi/sau contribuţiilor prevăzute în anexa la prezenta lege”.
Prin urmare, vă comunicăm faptul că, figurați în evidența fiscală cu obligații fiscale restante reprezentând impozite şi/sau contribuţiilor sociale cu reținere la sursă, a căror scadență/termen de plată s-a împlinit după data de 01 martie 2022 și care se încadrează în prevederile legale anterior invocate.
Pentru a vă consulta situația fiscală actualizată, puteți accesa din Spațiul Privat Virtual fișa pe plătitor.
Pentru a nu intra sub incidența prevederilor mai sus menționate, vă recomandăm să achitați, de îndată, aceste obligații fiscale ori să solicitați acordarea uneia dintre facilitățile fiscale în vigoare, respectiv:
a) eșalonarea la plată, reglementată de art. 184 – art. 209 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile Ordinului președintelui A.N.A.F. nr. 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central, cu modificările și completările ulterioare;
b) eșalonarea la plată, în formă simplificată, reglementată de art. 209^1 –art. 209^14 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile Ordinului președintelui A.N.A.F. nr. 1767/2021 pentru aprobarea Procedurii de acordare a eşalonării la plată, în formă simplificată, de către organul fiscal central;
c) restructurarea obligațiilor bugetare, reglementată de Capitolul I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2810/2021 pentru aprobarea Procedurii de Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante, cu modificările și completările ulterioare
.”

Articole similare

Comentariul tau aici