Concediu de odihna neefectuat in momentul incetarii CIM – calcul salarial

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Potrivit Codului Muncii, in cazul in care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau partial, concediul de odihna anual la care avea dreptul in anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei in cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna neefectuat intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care s-a nascut dreptul la concediul de odihna anual.

Atentie! Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca. 

Pentru perioada concediului de odihna salariatul beneficiaza de o indemnizatie de concediu, care nu poate fi mai mica decat salariul de baza, indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva, prevazute in CIM. Indemnizatia de concediu de odihna reprezinta media zilnica a drepturilor salariale din ultimele 3 luni anterioare celei in care este efectuat concediul, multiplicata cu numarul de zile de concediu. Indemnizatia de concediu de odihna se plateste de catre angajator cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de plecarea in concediu.

Exemplu: O entitate trebuie sa achite unui salariat contravaloarea concediului neefectuat ca urmare a incetarii contractului individual de munca. Salariatul primeste o remuneratie bruta de 3.000 lei/luna, a lucrat 12 luni din anul X si a avut dreptul la 21 de zile de concediu, iar la 31.12.X mai avea de efectuat 10 zile de concediu.

A. Salariul brut pentru concediul neefectuat:

Salariul brut pentru ultimele 3 luni = 3 luni * 3.000 lei/luna = 9.000 lei

Nr. de zile lucratoare pentru cele 3 luni = 23 zile (decembrie) + 21 zile (noiembrie) + 22 zile (octombrie) = 66 zile

Media zilnica = 9.000 lei / 66 zile = 136.36 lei/zi

Suma datorata pentru concediu neefectuat = 136.36 lei/zi *10 zile = 1.363,6 lei.

Din suma rezultata 1.363,6 lei (venitul brut pentru zilele de concediu neefectuate) se vor retine contributiile sociale si impozitul pe venit.

Autor articol: Diana Lodoaba, economist, profil Linkedin -click aici-

Articole similare

Comentariul tau aici