Concediul de studii: un drept important pentru angajati

Concediul de studii, cunoscut oficial sub denumirea de concediu pentru formare profesională, reprezintă un drept al angajaților, indiferent de sectorul în care activează – public sau privat. Acest drept este reglementat de Codul Muncii și oferă angajaților oportunitatea de a-și îmbunătăți cunoștințele și abilitățile profesionale.

Conform informațiilor de pe Legal Badger, “salariaţii au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesională”, în conformitate cu articolul 154 alin. (1) din Codul Muncii. Aceste concedii pot fi acordate în două forme: cu plată sau fără plată.

Concediul fără plată pentru formare profesională este acordat la solicitarea angajatului pentru orice tip de formare profesională pe care acesta dorește să o urmeze, indiferent dacă este sau nu legată direct de domeniul său de activitate. Acest tip de concediu poate fi luat și fracționat pe parcursul unui an calendaristic, fiind util în special pentru susținerea examenelor de absolvire sau de promovare în învățământul superior.

Pentru a beneficia de concediul fără plată, angajatul trebuie să înainteze o cerere angajatorului cu cel puțin o lună înainte de perioada dorită. Cererea trebuie să conțină informații specifice despre formarea profesională, inclusiv data de începere, domeniul, durata și instituția de formare.

În ceea ce privește concediul de studii plătit, acesta devine un drept al angajatului în anumite circumstanțe. Legal Badger menționează că: “În situația în care angajatorul nu își îndeplinește obligaţia de a asigura pe cheltuiala sa participarea unui salariat la formare profesională, salariatul respectiv are dreptul la un concediu pentru formare profesională, plătit de angajator, de până la 10 zile lucrătoare sau de până la 80 de ore.

Este important de menționat că durata concediului pentru formare profesională nu afectează durata concediului de odihnă anual și este considerată perioadă de muncă efectivă în ceea ce privește drepturile angajatului, cu excepția salariului.

În cazul concediului fără plată, nu există o limită maximă stabilită de lege. Durata acestuia poate fi negociată între angajat și angajator, fiind de obicei specificată în contractul colectiv de muncă sau în regulamentul intern al companiei.

Pentru concediul plătit, legea stabilește o limită clară. Conform articolului 157 alin. (1) din Codul Muncii: “În cazul în care angajatorul nu şi-a respectat obligaţia de a asigura pe cheltuiala sa participarea unui salariat la formare profesională în condiţiile prevăzute de lege, salariatul are dreptul la un concediu pentru formare profesională, plătit de angajator, de până la 10 zile lucrătoare sau de până la 80 de ore.

Este important de subliniat că angajatorii au obligația legală de a asigura participarea angajaților la programe de formare profesională. Frecvența acestor programe depinde de numărul de angajați: cel puțin o dată la 2 ani pentru companiile cu 21 sau mai mulți angajați, și cel puțin o dată la 3 ani pentru cele cu mai puțin de 21 de angajați.

În concluzie, dreptul la concediul de studii reprezintă un instrument valoros pentru dezvoltarea profesională a angajaților. Este un drept garantat de lege, care oferă flexibilitate și oportunități de învățare, contribuind astfel la îmbunătățirea competențelor forței de muncă și, implicit, la creșterea productivității și inovației în mediul de afaceri.

Articole similare

Comentariul tau aici