Confirmarea de sold cu clientii si furnizorii -prevederi legale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Articolul 7 alin (1) din Legea contabilitatii (L 82/1991) prevede ca entitatile au obligația să efectueze inventarierea generală a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii deținute la începutul activității, cel puțin o dată în cursul exercițiului financiar, precum și în cazul fuziunii, divizării sau lichidării și în alte situații prevăzute de lege.

Asadar, daca nu intervin situatii speciale (ex. fuziuni, lichidari, etc) inventarierea trebuie sa se efectueze obligatoriu o data pe an.

Ordinul nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobare Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii prevede ca :

1.Creanţele şi obligaţiile faţă de terţi sunt supuse verificării şi confirmării pe baza extraselor soldurilor debitoare şi creditoare ale conturilor de creanţe şi datorii care deţin ponderea valorică în totalul soldurilor acestor conturi, potrivit “Extrasului de cont” sau punctajelor reciproce scrise.

2.Nerespectarea acestei proceduri, precum şi refuzul de confirmare constituie abateri de la prezentele norme şi se sancţionează potrivit legii.

3.În situaţia entităţilor care efectuează decontarea creanţelor şi obligaţiilor pe bază de deconturi interne sau deconturi externe periodice confirmate de către parteneri, aceste documente pot ţine locul extraselor de cont confirmate.

Manual de proceduri de inventariere 2019

Articole similare

Comentariul tau aici