Confirmarea de sold cu clientii si furnizorii -prevederi legale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Articolul 7 alin (1) din Legea contabilitatii (L 82/1991) prevede ca entitatile au obligația să efectueze inventarierea generală a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii deținute la începutul activității, cel puțin o dată în cursul exercițiului financiar, precum și în cazul fuziunii, divizării sau lichidării și în alte situații prevăzute…

Mai mult

Confirmarea de sold cu clientii – de ce este bine sa fie efectuata si in afara inventarului?

Inventarierea patrimoniului trebuie sa aiba loc cel putin o data pe an. O parte importanta a inventarierii este trimiterea confirmarilor de sold catre parteneri. De ce este importanta confirmarea soldului ori de cate ori este posibil, nu doar o data pe an cu ocazia inventarului? din punct de vedere contabil: pentru a te asigura ca toate tranzactiile sunt inregistrate in…

Mai mult