Contabilitatea investitiilor financiare pe termen lung vs investitiile pe termen scurt

Tematica investitiilor financiare nu este foarte cunoscuta in randul companiilor mici, de aceea ne propunem sa facem anumite delimitari in ce priveste modul de contabilizare al acestora.

Ce se intampla cand o microintreprindere doreste sa utilizeze excesul de numerar pentru a cumpara actiuni, direct sau prin intermediul unui broker ? Cum va reflecta in contabilitate achizitiasi vanzarea si ce trebuie sa reflecte in notele la situatiile financiare ?

Vom incepe cu ultima intrebare : in notele la situatiile financiare compania trebuie sa menţioneze existenţa oricăror certificate de participare, obligaţiuni convertibile sau valori mobiliare sau drepturi similare, cu indicarea numărului acestora şi a drepturilor pe care le conferă.

Prezentarea în notele explicative a informaţiilor referitoare la imobilizări financiare sau investiţii pe termen scurt se face în funcţie de intenţia entităţii cu privire la durata deţinerii titlurilor de valoare, de până la un an sau mai mult de un an.

Aceasta delimitare intre investitii pe termen scurt si cele pe termen lung are in vedere asadar : intentia unitatii cu privire la titlurile respective si durata pastrarii lor de catre companie. Incadrarea tine de judecata entitatii cu privire la acest aspect. Contabilitatea in sine nu este o stiinta exacta, si se bazeaza de multe ori pe judecatile efectuate de cei indreptatiti privind modul de incadrare a tranzactiilor efectuate .

1. Investitiile financiare pe termen lung se incadreaza in categoria Imobilizarilor financiare.

Categoria Imobilizari finciare cuprinde :

1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate

2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate

3. Interese de participare

4. Împrumuturi acordate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare

5. Investiţii deţinute ca imobilizări

6. Alte împrumuturi

Tratamentul contabil se aseamana cu cel ai imobilizarilor corporale. Exista insa si o deosebire : daca la imobilizari corporale in valoarea de intrare se include si costurile conexe achizitiei (ex.instalare, testare,etc), la titluri, comisioanele agentiei de brokeraj se trec direct pe cheltuiala, si nu se includ deci in valoarea activului.

Monografii contabile :

1. Achizitionarea de actiuni la o entitate afiliata : 1000 actiuni * 3 lei (pret de cumparare), cu plata prin banca

261 Actiuni detinute la entitatile afiliate = 5121 conturi la banci in lei 3.000 lei

2. Aceste titluri dau dreptul la un dividend de 0.1 lei/actiune. Dividendele se incaseaza prin banca.

5121 Conturi la banci in lei = 761 Venituri din imobilizari financiare 100 lei

3. Vanzarea actiunilor la 4 lei/actiune.

• scoaterea din gestiune – la valoarea de intrare (3 lei/actiune)

6641 Cheltuieli privind imob. fin. cedate = 261 Actiuni detinute la entitatile afiliate 3.000 lei

• inregistrarea venitului din vanzare (4 lei/actiune)

461 Debitori diversi = 7863 Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare 4.000 lei

• incasarea si plata comisionului de 200 lei datorat angentiei de brokeraj

% = 461 Debitori diversi 4.000 lei

622 Cheltuieli privind comisioanele si onorariile 200 lei

5121 Conturi la banci in lei 3.800 lei

2. Investiţiile financiare pe termen scurt se incadreaza in categoria investiilor pe termen scurt.

Categoria investitii pe termen scurt cuprinde :

• Acţiuni deţinute la entităţile afiliate;

• Obligaţiuni emise şi răscumpărate

• Obligaţiuni

• Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate

• Alte titluri de plasament

• Dobânzi la obligaţiuni şi titluri de plasament

• Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt

• Vărsăminte de efectuat pentru acţiunile deţinute la entităţile afiliate

• Vărsăminte de efectuat pentru alte investiţii pe termen scurt

Alte investiţii pe termen scurt reprezintă obligaţiunile emise şi răscumpărate, obligaţiunile achiziţionate şi alte valori mobiliare achiziţionate în vederea realizării unui profit într-un termen scurt.

La intrarea în entitate, investiţiile pe termen scurt se evaluează la costul de achiziţie, prin care se înţelege preţul de cumpărare, sau la valoarea stabilită potrivit contractelor.

Pentru deprecierea investiţiilor deţinute ca active circulante, la sfârşitul exerciţiului financiar, cu ocazia inventarierii, se reflectă ajustări pentru pierdere de valoare, înregistrate pe seama cheltuielilor.

La sfârşitul fiecărui exerciţiu financiar, ajustările pentru pierderile de valoare reflectate se suplimentează, diminuează sau anulează, după caz. La ieşirea din entitate a investiţiilor pe termen scurt, eventualele ajustări pentru pierdere de valoare se anulează.

Delimitare:

In cazul actiunilor detinute la parti afiliate avem 2 situatii :

• Actiunile sunt cotate pe o piata reglementata – evaluarea initiala este la pret de cumparare, cheltuielile de achizitie sunt trecute pe cost in momentul achizitiei, ulterior, in bilant, titlurile sunt reevaluate la pretul pietei la data intocmirii bilantului

• Actiunile nu sunt cotate pe o piata reglementata- evaluate initial la cost care include si cheltuielile de achizitie. Pentru acestea nu se poate efectua o reevaluare, neexistind un pret curent de piata, insa, se pot efectua ajustari de valoare.

!!! Aspect diferit fata de imobilizarile financiare : la vanzarea investitiilor financiare pe termen scurt , nu se procedeaza ca si la imobilizarile financiare , adica nu se trece pe venit valoarea de vanzare a titulurilor si pe cheltuiala valoarea de intrare. Aici este permisa compensarea intre venituri si cheltuieli, si inregistrarea doar a castigului net, asa cum reiese din monografia de mai jos.

Din punct de vedere contabil , nu prezinta prea mare importanta , insa din punct de vedere fiscal, daca societatea este inregistrata ca si microintreprindere, este o facilitate, deoarece impozitul de 3 % nu se va aplica asupra valorii de vanzare ci doar asupra profitului net.

Monografii contabile:

• O societate achizitioneza 1.000 actiuni de la o entitate afiliata, necotata, la un pret de 5 lei/actiune. Peste 3 luni vinde actiunile la un pret de 6 lei/actiune.

– Achizitia:

501 Actiuni detinute la entitatile afiliate = 5121 Conturi la banci in lei 5.000 lei

Vanzarea :

5121 Conturi la banci in lei = % 6.000 lei

501 Actiuni detinute la entitatile affiliate 5.000 lei

7642 Castiguri din investitii pe termen scurt cedate 1.000 lei

• Ce se intampla, in acelasi exemplu, daca actiunile sunt achizitionate la o entitate care nu este parte afiliata, si care sunt cotate , achizitia efectuandu-se prin intermediul unui broker care percepe un comision de 200 lei ?

– Achizitia:

% = 461 Debitori diversi 5.200

5081 Alte titluri de plasament 5.000

622 Cheltuieli privind comisioanele si onorariile 200

– Vanzarea ulterioara la 6 lei plus comision 100 lei se inregistreaza astfel:

461 Debitori diversi = %

5081 Alte titluri de plasament 6.000 lei

7641 Castiguri din investitii pe termen scurt cedate 1.000 lei

622 Cheltuieli privind comisioanele si onorariile = 461 Debitori diversi 100 lei

Articole similare

Comentariul tau aici