Contributia la Fondul de Tranzitie Energetica- prevederi aplicabile din 1 sept 2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

OUG nr.119/2022 pentru modificarea și completarea OUG nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022—31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei (Monitorul Oficial nr. 864 din 01 septembrie 2022) prevede :

● începând cu 1 septembrie 2022 și până la data de 31 august 2023, producătorii de energie electrică, entitațile agregate de producere a energiei electrice, traderii, furnizorii care desfășoară activitate de trading și agregatorii care tranzacționează cantități de energie electrica și/sau gaze naturale pe piața angro vor plati o contribuție la Fondul de Tranziție Energetică,care se calculează, se declară și se plăteste de vânzator lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează;
● modul de calcul al contribuției la Fondul de Tranziție Energetică este prevăzut în anexele nr. 2 și 3 din ordonanță;
● modelul și conținutul declarației privind contribuția la Fondul de Tranziție Energetică se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală în termen de maximum 10 zile de la data intrării în vigoare a OUG nr. 119/2022;
● sumele reprezentând contribuția la Fondul de Tranziție Energetică se plătesc într-un cont distinct deschis la unitațile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente, codificat cu codul de identificare fiscală al platitorului;
● reglementează că începând cu data de 1 septembrie, persoanele nerezidente care desfășoară tranzacții pe piața de energie din România sunt obligate să calculeze, să declare și să plătească contribuția de solidaritate direct sau să desemneze un reprezentant pentru îndeplinirea obligațiilor ce îi revin în baza acestei ordonanțe de urgență.

Articole similare

Comentariul tau aici